Att barnen ska råka ut för en trafikolycka på väg till skolan är alla föräldrars värsta mardröm. Oron har ofta sin grund i osäkra resvägar till och från skolan. Till exempel kan det saknas sammanhängande gång- och cykelvägar, trafikljus och övergångsställen. Miljöpartiet i Stockholms stad har tagit fram tre förslag för att garantera barns säkerhet till och från skolan.

-  Att så stor andel som 61 procent av alla Stockholms rektorer anser att trafiksäkerheten är ett problem är mycket allvarligt. Stockholms skolbarn måste känna sig trygga och säkra, både när de tar sig till och från skolan men också när de leker i anslutning till skolan, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad. 

-  Stockholms stad måste göra mer för att öka trafiksäkerheten runt skolorna. Med bilfria zoner kan vi minska vi de trafikproblem runt skolorna som uppkommer för att föräldrar inte vågar låta barnen gå eller cykla till skolan, säger Daniel Helldén (MP). 

Miljöpartiet i Stockholm stad har tagit fram tre konkreta förslag för att garantera barnens säkerhet till och från skolan i Stockholm:

  1. Inför bilfria zoner i anslutning till låg- och mellanstadieskolor i den mån det är möjligt.
  2. Alla skolor ska ha fungerande och trygga gång- och cykelbanor till och från skolan.
  3. Uppmuntra och stöd initiativ till fler vandrande skolbussar där föräldrar och vuxna tar ansvar för elevernas trygghet.


MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se




Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02