I Paris infördes 2011 ett omfattande bilpoolssystem för elbilar. Det blev en succé som har resulterat i 65 000 registrerade prenumeranter. Nu vill Miljöpartiet att Stockholms stad tar ett liknade initiativ för att skapa bättre förutsättningar till kollektivt användande av elbilar.

-  Elbilar som används kollektivt leder till sänkta utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. Ett sånt här system skulle bli attraktivt för många personer som vill använda bil utan att äga den och bidrar samtidigt till en övergång från fossildrivna bilar till elbilar, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare i Stockholms stad.

-  Idag finns det inte tillräckligt med laddstationer vilket gör det svårt att använda elbilar i Stockholm. Genom att inrätta en elbilspool ökar vi antalet laddstationer i hela Stockholm, på så sätt ökar vi även tillgängligheten för alla som äger en elbil, säger Stefan Nilsson (MP).

Nedan, under relaterat material, hittar du Miljöpartiets motion om en elbilspool.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02