Den största av nya Citybanans stationer byggs just nu, mitt i centrum av Klarakvarteren. Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår därför i en ny motion till kommunfullmäktige att stationen ges namnet Klara eller Stockholm Klara istället för Stockholm City.- Bygget av Citybanan erbjuder ett perfekt tillfälle att ge nytt liv åt det sjuhundratjugoåriga namnet Klara. "Stockholm City" kanske kändes spännande i en tid när det var lite "fancy" att slänga sig med engelska glosor, men idag känns det opersonligt och tråkigt, säger Jonas Eklund (MP).

- Namnet Klara skulle ge en tydligare distinktion mellan Centralstationen och den nya pendeltågsstationen. Till skillnad från "Stockholm City" kan ju Klara eller Stockholm Klara inte förkortas till Stockholm C och därmed förväxlas med Centralstationen, säger Maria Hannäs (V).

Namnet Klara är en del av Stockholms kulturarv, med anor som är nästan lika gamla som själva staden. Sankta Klaras nunnekloster grundades år 1289 på landsbygden norr om Stadsholmen och Helgeandsholmen. I samband med reformationen lät Gustav Vasa riva klostret och konfiskera dess rikedomar. Senare under 1500-talet uppfördes Klara kyrka på samma plats.

För kommentarer:
Jonas Eklund (MP), ersättare i Stockholm stads kommunfullmäktige, 070 - 173 11 11
Maria Hannäs (V), ledamot av Stockholm stads kommunfullmäktige, 076- 121 77 10.


MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Stockholms stadshus, Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)


Pressek Anna Norberg 0761- 22 97 97

Läs mer om grön politik: www.mp.se/stockholmsstad

 Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02