I årets skuggbudget som presenteras i början av nästa vecka, satsar Miljöpartiet 1,5 miljarder kronor under sex år på att öka framkomligheten, höja säkerheten och höja kvaliteten på cykelbanorna i Stockholms stad.

- Vi vill prioritera cykel och kollektivtrafik framför bilar. Idag väljer många Stockholmare att cykla, samtidigt upplever många hur trängseln ökar och att cykelbanorna slutar tvärt och att underhållet av cykelbanorna är eftersatta. Vår satsning på 1,5 miljarder under sex år kommer att öka framkomligheten, höja säkerheten och öka kvaliteten på  cykelbanorna i Stockholm, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

 Bland förslagen som Miljöpartiet lägger fram finns bland annat förslag på fler och sammanhängande cykelleder, cykelparkeringstal, fler cykelgarage, ett utökat lånesystem för hela staden och länet samt snabbcykelleder. 

- Snabbcykelvägar kan byggas för att underlätta för de som arbetspendlar mellan innerstaden och ytterstaden. Dessa ska vara breda nog för att möjliggöra säker omkörning och därmed göra att cyklister kan hålla sin egen hastighet, säger Daniel Helldén.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02