Idag presenterade den moderatledda majoriteten Stockholms stads budget för 2013. Det är tydligt att det finns stora skiljelinjer i hur Miljöpartiet och majoriteten i Stockholms stadshus ser på Stockholms stad utveckling. Budgeten innehåller en rad satsningar men Miljöpartiet vill se ännu större och fler riktade satsningar på miljö och skola.

 - Med tanke på de ökade skattintäkterna som Stockholm stad erhåller tycker vi att den moderatledda majoriteten har alldeles för få och missriktade satsningar när det gäller miljö och skola. Man skulle kunna satsa mycket mer men har istället valt att prioritera en skattesänkning, säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

 - Majoriteten säger att man satsar på skolan men så vitt vi kan se så innehåller budgeten ingen lönekompensation för lärarnas löner. Lärarna utgör en av de viktigaste förutsättningarna för en bra skola. Vi vill lönekompensera för lärarnas löner så att de når en rimlig nivå, säger Daniel Helldén.

 - När det gäller miljöfrågorna tycker vi att det är förvånande att man inte vill satsa mer på att förbättra Stockholms ohälsosamma luft. Den dåliga luften måste förbättras nu, om den  fortsätter att vara smutsig  riskerar det att drabba stockholmarnas hälsa, säger Daniel Helldén.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02