Berlinmurens fall blev starten på en flodvåg av förändring som spred sig över Europa. Men hur gick det när euforin lagt sig? Vad hände med länderna, demokratin, människorna och kulturen i det en gång så mäktiga ”östblocket”?

Ta del av fyra perspektiv, där forskare från Södertörns högskola berättar om varför 1989 spelar en så viktig roll i vår historia. 

Joakim, Ekman, professor i statsvetenskap: Förhoppningar och bräckliga demokratier

– Det var på flera sätt samma sak i hela regionen, det fanns en överdriven förhoppning om att allt skulle bli bra. Särskilt tydligt var det i Tyskland. Och på sätt och vis blev allting bra. Östtyskland kom med i Förbundsrepubliken Tyskland med alla de ekonomiska resurser som fanns tillgängliga. Men för vanligt folk blev det likväl en dramatisk omvändning. Människor blev av med sina jobb och den trygghet som ändå fanns tidigare försvann. Ganska snabbt byttes euforin ut mot en mer realistisk, och kanske mer cynisk hållning, säger Joakim Ekman, professor i statsvetenskap, som bland annat har studerat politisk och demokratisk utveckling i Central- och Östeuropa.

Per Carlson, professor i socialt arbete: Ryssen dricker, men ingen frågar varför

Framtidstron var visserligen stark de första åren under 1990-talet. Men exakt vart länderna var på väg visste ingen helt säkert. Människor gladde sig åt den nya tiden, men hade också förlorat den tillvaro som de var vana vid. Mycket blev bättre, men inte allt, folkhälsan är ett sådant exempel. Statistik visar till exempel att ryska mäns och kvinnors medellivslängd gick ner markant under första åren av 1990-talet.

— Folkhälsan i Ryssland hade varit sämre än i många västeuropeiska länder långt innan murens fall. Men nu blev den ännu sämre. I Ryssland rasade den från en låg nivå till en ännu lägre. Under perioden 1990–1994 sjönk den genomsnittliga livslängden för män från 60 år till 55 år, säger Per Carlson, professor i socialt arbete vid Södertörns högskola, som länge studerat folkhälsan i Ryssland.

Tora Lane, litteraturvetare: Myten om Sovjetunionen och lögnen som försvann

TV-serien Chernobyl skildrar de katastrofala händelserna kring kärnkraftsolyckan 1986. För litteraturvetaren Tora Lane påminner serien om det kaos som rådde då och den tro på sanningen som präglade det sena 1980-talet. Försvinner lögnen, myten om Sovjetunionen, så skulle sanningen leda till frigörelse.

— I serien är lögnen central, lögnen hade blivit en del av det sovjetiska systemet. När man försökte säga att det skett en olycka, var svaret att det inte var sant. Och detta är kärnan i hur vi i dag förstår problemet med Sovjetunionen, säger hon.

Irina Sandomirskaja, professor i kulturstudier: Fria tankar i censurens klor

— Jag har många gånger hört de intellektuella säga: ”efter murens fall väntade vi på frihet i form av en slags socialism med ett mänskligt ansikte. Att det som skulle finnas kvar var någon slags socialism”. Vad var det som kom istället? Vi befinner oss i en allvarlig intellektuell kris just nu. Om 1989 inspirerades av den europeiska traditionen av frihet, mänskliga rättigheter, humanism och jämlikhet så ser vi nu högernationalistiska tankar, ekonomiskt förtryck och populism, säger Irina Sandomirskaja.

Läs den fullständiga artikeln på Södertörns högskolas hemsida: Murens fall 1989 - Vad hände när euforin försvann? 

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453