Direkt efter VM i skidskytte i mars kunde Östersund och VM-organisationen blicka tillbaka på ett arrangemang där man uppnått många av sina ambitiösa mål. Det blev en folkfest med fantastisk stämning, det dalade ner mängder av äkta snö, TV-bilderna i Europa visade vinterglädje och organisationen fick bästa betyg på genomförandet rent tekniskt sett. Sammanfattningsvis innebar VM:

  • Ekonomisk vinst
  • Som möjliggör en vidare utveckling av skidskyttesporten
  • Positiva turistekonomiske effekter
  • Positiv exponering av Östersund och Jämtland nationellt och internationellt

-  Ska man få fram en tydlig och ärlig helhetsbild också ur ett turistekonomiskt perspektiv är detta en komplex ekvation där vi tillsammans med kommunen, näringslivet, destinationsbolag och andra partners måste räkna in både mjuka och hårda värden, konstaterar Bengt Jönsson, VD i arrangörsbolaget Biathlon Events och tillika Svenska skidskytteförbundets generalsekreterare. Han förklarar vidare:

- Det ekonomiska resultatet från VM gav Svenskt skidskytte ett tillskott på ca 8 miljoner kr.
Det positiva resultatet går tillbaka till förbundet och rörelsen och ger skidskyttet än bättre förutsättningar att fortsätta sin fantastiska utveckling. Det är många med Patrik Jemteborn i spetsen som har gjort ett mycket bra, hängivet jobb och vi är glada över de goda samarbeten med funktionärer, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Det bådar gott för framtida arrangemang.  

Turismforskningsinstitutet ETOUR, vid Mittuniversitetet är i slutfasen av en studie som omfattar den regionala samlade effekten av båda regionens VM i vintern som var.

- VM i skidskytte 2019 tillförde Jämtlands län en konsumtion på mellan 72 miljoner kr och 153 miljoner kr från turister och en ökad lokal konsumtion mellan 9 miljoner kr och 19 miljoner kr. Turisternas spendering kan sedan kokas ner till en direktekonomisk netto-effekt på mellan 45 miljoner kr och 95 miljoner kr. Variationen mellan lägsta och högsta värdena beror på de olika scenarion som vi räknar på gällande antalet unika besökare. Därigenom får vi en mer nyanserad bild av ett evenemangs tänkbara ekonomiska effekt än vanligt i evenemangsutvärderingar.

Kontentan är att dessa siffror visar på en betydande regional effekt och följer ett mönster som vi sett från andra studier, säger Martin Wallstam och Kai Kronenberg, doktorander på turismforskningsinstitutet ETOUR och de som genomfört studien. Utöver de direktekonomiska effekterna finns en rad andra faktorer som studerats i studien. Bland annat uppmäts en sysselsättningseffekt motsvarande cirka 47 årsverken som ger en fingervisning på den ekonomiska aktivitet som skapas på grund av evenemangets närvaro, avslutar, Martin Wallstam.

Utöver det rent ekonomiska har ETOUR även kartlagt de sociala effekterna som kom av evenemangen. Bland dessa resultat kan man bland annat urskönja att man upplevde olika sociala värden i evenemanget beroende på vart i länet man bor. Mer information om Skidskytte-VMs ekonomiska och sociala påverkan kommer i rapporten om VM regionen som förväntas bli färdig nu i november.

Också Östersunds kommun ser positivt på vidare investering i stora arrangemang och har avsatt pengar till kommande världscuper i 2020 och 2021.

- Världscupen i skidskytte är en viktig del av vår profilering som evenemangsstad med internationell höjd. Effektmätningen av VM blir ett bra underlag i vårt arbete med att tillsammans med Skidskytteförbundet utveckla arrangemanget kommande år, säger Bosse Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Östersund. 

Ytterligare information
Patrik Jemteborn, Ordförande i Organisationskommittén för VM 2019.
E-post: patrik.jemteborn@skidskytte.se Tel.: 070 671 2008

Bengt Jönsson, VD i arrangörsbolaget Biathlon Events och tillika Svenska Skidskytteförbundets Generalsekreterare.
E-post bengt.jonsson@skidskytte.se Tel.:070-65 81 258

Om världscupen i skidskytte

Östersund står som värd av öppningen av skidskyttesäsongen 2021/2022 den 28 november till den 5 december. Två helger med tio tävlingar fördelat på fem dagar där 260 tävlande kommer att göra upp om pallplatserna. Östersund har också tilldelats världscupavslutningen våren 2023.

 Kontakt


Håkan Blidberg

Marknads- och Kommunikationschef Skidskytteförbundet

hakan.blidberg@skidskytte.se

+46768442008

+46768442008

Rikard Grip

Generalsekreterare

rikard.grip@skidskytte.se

Victor Agestam

Mediakoordinator Skidskytteförbundet

victor.agestam@skidskytte.se

0767849485

Emma Höglund

Mediamanager och kommunikatör svenska skidskytteförbundet

emma.hoglund@skidskytte.se

+46761391220