Psykisk ohälsa är ett stort arbetslivsproblem. Chefen lägger en arbetsdag i månaden på att hantera medarbetare med psykisk ohälsa, visar ny undersökning.

Många chefer känner sig osäkra på hur de ska hantera medarbetare som mår psykiskt dåligt.

- De flesta chefer saknar kunskap om psykosocial ohälsa, det betraktas ofta inte som en viktig fråga för organisationen, säger Magnus Lindén, lektor vid Institutionen för psykologi, vid Lunds universitet, som forskar kring psykosocial ohälsa.

Företagskulturen styr

Enligt Magnus Lindén saknas det idag riktig förståelse för problematiken och det handlar om kulturen på företaget. För att bygga upp ett motstånd mot psykisk ohälsa i organisationen krävs en öppen dialog.

- Man måste ha frågan på agendan ständigt. Det ska vara lika naturligt som vinster och produktion, säger Magnus Lindén.

Ledningens roll

Många har idag framförallt hög arbetsbelastning. Att ge de anställda en halv kursdag i avslappning eller mindfulness ger inget resultat så länge man inte ändrar på något annat i organisationen, menar han.

- Ledningen måste ta en aktiv roll och de anställda behöver utbildning i stresshantering. Många som blir sjuka upplever att de betraktas som en svag person som inte orkar med. Man blir en belastning som det sprids rykten om på jobbet, säger Magnus Lindén.

Långvarig och skadlig stress

En stor del av forskningen om utbrändhet visar att den beror på långvarig och skadlig stress, framförallt på grund av hög arbetsbelastning. Första tecknen är att man blir emotionellt utmattad, därefter cynisk till den egna organisationen och nedvärderar kunder och klienter. Till slut går det ut över prestationen, man förmår inte känna att man gör ett bra jobb.

- Faran med cyniskhet är att det skadar organisationen, folk blir utmattade, slutar eller isolerar sig och presterar sämre och det leder till sämre produktion. En chef som inte är lyhörd utan kräver fler möten och utbildningsdagar bidrar till utmattning och cyniskhet i organisationen, säger Magnus Lindén.

Förebyggande jobb

Med enkla metoder kan chefer motverka psykosocial ohälsa hos de anställda.

I första hand genom att arbeta förebyggande och ta bort en stressfaktor innan den får effekt på de anställda och ger fysisk förändring i arbetsmiljön. Därefter agera direkt när de anställda börjar få problem och reducera problemen innan de blir värre.

- Man kan exempelvis se till att de anställda får avslappningsträning, mindfulness och massage.

Ta hand om den som blivit sjuk

Slutligen att ta hand om en anställd som blivit sjuk och behöver företagshälsovård och psykologhjälp och senare arbetslivsinriktad rehab.

- Tyvärr leder det ofta till sjukskrivning innan man gör något och då är den anställde redan så sjuk att man rasar igenom och kan behöva långtidssjukskrivning och rehabilitering, säger Magnus Lindén.

Många hälsovinster

Hälsovinsterna för de företag som har en öppen dialog kring psykisk ohälsa är många.

En blomstrande arbetsplats ger högre välmående och effektivitet, mindre konflikter och sjukfrånvaro.

- Det är viktigt att betona att en organisation som är öppen för den här typen av frågor inte är misslyckad. Tvärtom, ett bra ledarskap är en chef som lyssnar, ger feedback, visar engagemang och är beredd att föra en dialog. Det finns mycket pengar att spara här.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922