Ytterligare tre orter ska starta Mötesplatser för nyanlända. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket och SKL utökas – allt i syfte att underlätta den nyanländas första steg i etableringen i Sverige. Först står Helsingborg, Växjö och Gävle på tur. Den 25 augusti slog servicekontorets lokaler på Skomakargatan i Gävle upp sina dörrar.

Det myndighetsgemensamma arbetet startade 2015 och har visat sig framgångsrikt. Genom att samordna arbetet mellan berörda aktörer på ortens servicekontor, förkortas ledtiderna för den nyanlända från ungefär fyra veckor till fyra timmar. En utvärdering visar att förenklingen också ger en samhällsekonomisk vinst på cirka 27 000 kronor per ärende.

– När vi samlas kring den nyanlände, höjer vi både kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete vilket underlättar för de nyanlända. Framförallt skapar det trygghet för de som ska etablera sig i Sverige. Antalet kontakter som individen behöver ha med olika myndigheter minskar betydligt, säger Louise Andersson, projektledare för Mötesplatser och information.

Antalet orter där Mötesplats för nyanlända startas, utökas nu ytterligare. Samtidigt fortsätter Ljusdal och Norrköping sin verksamhet som tidigare.

Den 28 juli beslutade regeringen att ge de statliga myndigheterna i uppdrag att fortsätta arbetet till och med den 31 december 2017. Då ska 45 000 nyanlända ha deltagit i projektet, att jämföra med ungefär 1 000 deltagare under 2015. Redovisning av resultatet ska ske till respektive departement senast den 28 februari 2018.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.