Det bidde ingenting! Det konstaterar RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar efter att två myndighetsuppdrag om personlig assistans nu redovisats.

- Ansvarig minister Åsa Regnér har hänvisat till de här uppdragen som svar på kritiken om att människor med funktionsnedsättning inte får sina behov tillgodosedda. Tyvärr tvingas vi konstatera att barn och vuxna kommer att fortsätta falla mellan stolarna och bli helt utan stöd, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

- Det är en cynisk lek med människors liv och ännu ett exempel på att regeringen bara lägger ut dimridåer, den här gången i form av myndighetsuppdrag som knappast kommer att leda till någon förbättring. Och anhöriga kommer även i fortsättningen tvingas dra ett orimligt tungt lass, säger Maria Persdotter.

Barn och vuxna med funktionsnedsättning förlorar sin assistansersättning i en rasande fart. Sedan hösten 2015 har ungefär 1 000 personer fallit ur assistansen. Drygt en av tio som ansöker om assistans för första gången får den beviljad, alla andra får avslag. Anhöriga, inte minst föräldrar, tvingas dra ett tungt lass. Regeringen gav Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att se över om informationen mellan stat och kommun kan bli bättre i samband med att en person förlorar sin assistans. När uppdragen nu redovisats är det tyvärr tydligt att människor även i fortsättningen riskerar att stå helt utan stöd.  

Försäkringskassan är redan idag skyldig att höra av sig till kommunen om en person förlorar sin statliga assistansersättning. Visserligen sköts detta bristfälligt, men någon lagändring behövs inte, har myndigheterna kommit fram till. Däremot behöver Försäkringskassan börja följa den lag som finns. Kommunerna bör få en skyldighet att höra av sig till en enskild person som blivit av med sin assistans, anser myndigheterna. Den skyldigheten finns inte idag.

- Men att införa en sådan skyldighet ändrar ingenting. Om kommunerna ändå inte beviljar de insatser människor behöver och har rätt till hjälper det knappast om de hör av sig till personerna, säger Maria Persdotter.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76