Bild från seminarium på Almedalen. Fotograf/Källa: Ester Hedberg

Vi arrangerar fyra seminarier under Almedalen 4-5 juli med fokus på en hållbar skola och fungerande arbetsliv för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Det andra seminariet handlar om hur skolan i dagens Sverige kan välja att inte följa regelverket.

Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska barn. Alla är välkomna! Hörslinga finns!

Samtliga seminarium hålls på Campus Gotland, Cramérgatan 3 i sal D22.

Den 4 juli kl 10.15-11.45 hålls seminariet som heter " Den laglösa skolan – när skall skolan börja följa de regelverk som finns?"

Debatten inleds av Christina Hellman som är ordförande i Svenska Dyslexiföreningen. I panelen med moderator Peter Af Trampe, sitter Kenneth Nilsson, ordförande för SKL:s beredning för utbildning, SKL, Camilla Waltersson, utbildningsutskottet, Moderaterna, Sara Svanlund, 2:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund och Karin Röbäck de Sousa, utredare/socionom, Barnombudsmannen BO.

Har du frågor, kontakta gärna Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet FMLS, 070-238 63 20, bengt.erik.johansson@dyslexi.orgDyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780