För åtta år sedan hände något historiskt i Sverige – tre kyrkor gick samman. I boken "Resa till enhet" berättar Equmeniakyrkans tre kyrkoledare om vad de ser som den nya kyrkans största utmaningar och om vad de ser för möjligheter.

2011 gick tre kyrkor, med rötter i svenska folkväckelserörelsen, samman. Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan samtal om ett ekumeniskt samarbete och en strävan efter enhet hade då pågått gått i mer än hundra år. I Boken Resa till enhet berättar Equmeniakyrkans tre kyrkoledare om vad de ser som den nya kyrkans största utmaningar och möjligheter – lokalt, regionalt och nationellt – och hur det avspeglar sig i kyrkans verksamhet.
 
Kyyrkoledarna Olle Alkholm, Sofia Camnerin och Lasse Svensson berättar, i samtal med journalisten Christina Larsson, om hur utmaningarna och möjligheterna avspeglar sig i Equmeniakyrkans verksamhet. Resan till enhet fortsätter!
 
Christina Larsson är journalist och har i många år arbetat för tidningen Sändaren. Hon har följt och skrivit om den ekumeniska process som ledde fram till att Equmeniakyrkan bildades 2011 och om den unga kyrkans fortsatta strävan efter att hitta sina former för att bli en kyrka för hela livet.

Titel: Resa till enhet
Författare: Olle Alkholm, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Christina Larsson
Förlag: Verbum 
Omslag: Greta Vassegård
Grafisk form och sättning: Aina Larsson/Sättaren
ISBN: 978-91-526-3792-0
Utgivning: 24 maj 2019
Pris: Från 175 kr/st

Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler.

Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten.

Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28