Närhälsan lanserar ny vårdbuss, den enda i sitt slag i Sverige. Vårdbussen fokuserar på sexuell hälsa och vänder sig till alla invånare i Västra Götalandsregionen. Vårdbussen kommer att verka i hela Västra Götaland, och samarbeta med lokala mottagningar runt om i regionen.

Idén om en mobil mottagning har funnits länge bland de som arbetar med sexuell hälsa i Närhälsan.

- Vi såg tidigt behovet att bättre nå ut till invånarna i Västra Götaland gällande provtagning, preventivmedelsrådgivning och graviditetskontroller. I takt med det ökade antalet migranter såg vi också ett behov av att snabbt kunna vara på plats på flyktingförläggningarna runt om regionen, säger Linnéa Swanson, samordningsbarnmorska som projektlett arbetet att ta fram bussen.  

Efter intensivt arbete de senaste åren har idén nu blivit verklighet. Den mobila mottagningen, som går under namnet SRHR-bussen, drivs av Närhälsan Sexualmedicinskt centrum och bemannas av de två barnmorskorna Sofia Wickstrand Linhem och Emma Karlsson.

- Vi arbetar med SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. SRHR är i nuläget ett relativt okänt begrepp, men är något som berör alla människor genom hela livet. Den sexuella hälsan är oerhört viktig, men det pratas inte alltid tillräckligt om den. Förhoppningsvis är SRHR lika välkänt som HBTQ inom några år, säger Sofia Wickstrand Linhem.

Öppen för alla

Bussen, som är den första i sitt slag i Sverige, kommer att samarbeta med lokala mottagningar runt om i Västra Götaland. Den kommer också att finnas på plats vid olika evenemang, till exempel under Pride och andra festivaler.

- Alla kan söka sig till bussen, alla åldrar, både män kvinnor och transpersoner. Vi är en mobil verksamhet för sexuell hälsa. Syftet är att fånga upp de personer som kanske inte söker på de fasta mottagningarna i regionen. Ett exempel är att vi kommer att besöka flyktingförläggningar. Vi vill att alla individer skall känna att det är ett öppet klimat kring ämnet sexuell hälsa, säger Emma Karlsson. 

I bussen kan man bland annat få hjälp med cellprovtagning, provtagning av könssjukdomar, akut förskrivning av p-piller och gynekologisk undersökning. Men bussen är också öppen för den som vill prata om sin sexuella hälsa eller önskar rådgivning kring preventivmedel.  Alla besök i bussen är kostnadsfria.

Arbetet i bussen är redan i full gång, men en officiell invigning sker i Göteborg den 5 mars.

- Vi kommer att ställa bussen i Nordstan under dagen så man kan komma och kolla på den. Vi hoppas att så många som möjligt blir nyfikna och kommer och pratar med oss, säger Emma Karlsson.

 

För ytterligare information, kontakta:

Emma Svanholm
Enhetschef Närhälsan Sexualmedicinskt centrum

Mobil: 0730-777761
emma.svanholm@vgregion.se

 

Fakta om SRHR (från SRHR.se):

Förkortningen SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård.

Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder.

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.

Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma.

 

Om Närhälsan Sexualmedicinskt centrum

Närhälsan sexualmedicinskt centrum arbetar med sexuella frågeställningar utifrån såväl medicinsk som psykoterapeutisk kompetens. Sexualmedicinskt centrum utgår från ett rättighetsperspektiv. Det innebär att alla oavsett funktionalitet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet och sexuell praktik ska känna sig välkomna och uppleva ett gott omhändertagande.


Bifogade filer

 Release
Kontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85