Närhälsans barnmorskemottagningar bedriver redan nu en omtyckt, väl fungerande verksamhet med hög kvalitet och står väl förberedda för ett eventuellt vårdval 2017.

Närhälsan bedriver idag mödrahälsovård med lång erfarenhet på sjuttio barnmorskemottagningar runtom i Västra Götaland. Bekräftelsen på att verksamheten är omtyckt kom i kundenkäten som Närhälsan gjorde i våras då 99 % av de 3 200 som svarat på enkäten efter att ha besökt en barnmorskemottagning sade att de var nöjda med sitt besök.

- Det är ett fantastiskt resultat som ger oss råg i ryggen inför det vårdval inom mödrahälsovården som politiker vill införa i Västra Götalandsregionen. Det och vår långa erfarenhet är en bra grund att stå på, säger Monika Bondesson primärvårdschef för barnmorskemottagningar inom Närhälsan.

Detta är det tredje vårdvalet i Västra Götalandsregionen sedan 2009, vilket var året då vårdval för vårdcentraler infördes. Sedan dess har vårdval rehab införts i september 2014.

Även om reglerna för barnmorskemottagningarnas vårdval inte är klara än finns det mycket erfarenhet att ta med sig från de två förra. Närhälsan har därför sedan en tid tillbaka redan börjat planera för ett förmodat vårdval. Ledningsgruppen för Närhälsans barnmorskemottagningar besökte, som ett led i förberedelserna, för en tid sedan Region Skåne där vårdval för barnmorskemottagningar infördes 2011.

– Vi riggar nu för att göra de justeringar i organisationen som behövs för att fortsätta leverera samma kundnöjdhet även efter ett troligt införande av vårdval och har dialog med ägarutskottet, fortsätter Monika Bondesson.

Barnmorskemottagningarna inom Närhälsan har idag väl upparbetade relationer med sina kunder och de är många.

- De allra flesta kvinnor är redan kunder hos och får hjälp med bland annat med sin graviditet, stöd i föräldraskapet, preventivmedelsrådgivning och cellprovskontroller, menar Maria Gjertsen, områdeschef för Närhälsans barnmorskemottagningar i väster.
 

Några korta fakta om Närhälsans barnmorskemottagningar och vårdvalet

- Närhälsan driver 70 barnmorskemottagningar i hela regionen.

- 98 procent har stort förtroende för Närhälsans barnmorskemottagningars personal
(Källa: Närhälsans kundenkät våren 2016)

- Barnmorskemottagningarna har väl uppbyggda nätverk och ett bra samarbete med andra vårdgivare.

- Alla Närhälsans barnmorskemottagningar är hbtq-diplomerade och arbetar enligt ISO 9001:2015.

- Vårdvalet för barnmorskemottagningar i Västra Götaland planeras starta 2017.

- Slutgiltigt politiskt beslut att införa vårdvalsmodellen har ännu inte tagits.

- Den Krav- och kvalitetsbok som ska reglera och beskriva vad varje barnmorskemottagning som kommer att ingå i ett framtida vårdval behöver leva upp till är heller ännu inte klar och beslutad. Beslut tas senare i regionfullmäktige.


För ytterligare information, kontakta:

Primärvårdschef
Monika Bondesson
Telefon: 070-082 41 82
E-post:monika.bondesson@vgregion.se
 Kontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85