Bokslutet för Närhälsans vårdcentraler och rehabmottagningar visar på ett resultat på 29 miljoner kronor. Vårdcentralerna har tagit emot 2 980 205 besök och under året har antalet hembesök ökat.  Rehabmottagningarna har överträffat förväntningarna och haft 688 241 besök. 

Av resultatet på 29 miljoner kronor stod vårdcentralerna för 13 miljoner (0,3 procent av omsättningen) och rehabmottagningarna för 16 miljoner kronor.

Vårdcentraler
Resultatet för vårdcentralerna är bättre än budget och beror på lägre läkemedelskostnader, lägre kostnader för den interna servicen och statsbidrag av engångskaraktär.

- Vi är glada över att vi har kunnat leverera ett bättre resultat än budgeterat.  Vi vet att vi har ett utmanande år framför oss, säger Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör.

Långsiktigt har nu Närhälsan krav på sig att vårdcentralerna ska vara i ekonomisk balans på enhetsnivå och det kommer att vara i fokus för 2016.

Under året beslutade primärvårdsstyrelsen att lägga ned vårdcentralerna i Viskafors, Skara, Åby, Åmål och Brastad. Det är en följd av att konkurrensen om listade patienter hårdnar genom att det sedan vårdvalet har tillkommit cirka 100 fler vårdcentraler samtidigt som det råder brist på allmänläkare. Det slutgiltiga beslutet tas av regionfullmäktige den 2 februari.

Rehabmottagningar
Även för rehabmottagningarna är resultatet bättre än budget och anledningen till det är man har lyckats ta emot fler besök. 

- Vi är stolta över att vi på ett bra sätt och på kort tid har lyckats ställa om från anslagsfinansierad till intäktsfinansierad verksamhet som vi har i och med Vårdval Rehab, säger Marie.-Louise Gefvert. 

Några av de satsningar som har gjorts under året:

Prioritering och sortering till rätt yrkeskategori

 

För att patienter ska få rätt hjälp direkt har Närhälsan tagit fram en standardmodell för alla vårdcentraler där patienterna kommer till rätt yrkeskategori direkt. På detta sätt erbjuds en jämn och hög medicinsk kvalitet. Modellen har börjat införas på flera vårdcentraler inom Närhälsan och kommer att implementeras på alla vårdcentraler under 2016 och 2017.

 

Fler läkare i Närhälsan

 

Ett prioriterat område under året har varit arbetet för att få fler fast anställda läkare i Närhälsan, låg personalomsättning och ett gradvis minskat användande av bemanningsläkare. Det finns en brist på allmänläkare i Sverige och detta arbete syftar till att vara en attraktiv arbetsgivare för dem vi har anställda. Arbetet är långsiktigt och kommer att fokusera på att förbättra arbetsmiljön men också att attrahera nya läkare.

 

Nytt journalsystem

 

Närhälsan har infört ett nytt journalsystem på 410 verksamheter av total 530.
- Det har varit ett stort arbete att byta journalsystem för våra verksamheter men i mars 2016 kommer alla Närhälsans mottagningar ha det nya journalsystemet som tillgodoser dagens krav och ökar patientsäkerheten, avslutar Marie-Louise Gefvert.


Fakta

Närhälsan har:

110 vårdcentraler

19 jourcentraler

50 rehabenheter med- 57 utbudspunkter

4 640 anställda.

4,3 miljarder kronor i omsättning .

Genomförde 2 980 205  besök på vårdcentral och 688 241 besök på rehabmottagning.

Resultat vårdcentraler: 13 miljoner kronor (0,3 procent av omsättningen)

Resultat rehab: 16 miljoner kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Ann-Sofi Alm, ordförande primärvårdsstyrelsen
Tel: 076-178 57 18

Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör:
Tel: 070-397 53 12


Bifogade filer

 ReleaseKontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85