8 430 patienter på Närhälsans vårdcentraler betygsatte sina läkarbesök som ägde rum i september 2019. Nu blir resultatet publikt. Vi i Närhälsan är särskilt stolta över Styrsö vårdcentral som toppar listan bland alla vårdcentraler i Västra Götaland. Närhälsan Horred och Lövgärdet finns också bland de fem med bästa patientbetyg.

På Närhälsan Styrsö arbetar läkarna på ett nytt sätt och i Lövgärdet motiverar chefen sina medarbetare till att alltid se patienten som en individ och känner sig välkommen och respekterad. Båda vårdcentralerna ligger i toppen i senaste Nationella patientenkäten som visar vad som är viktigt för patienter och hur nöjda de är när de besöker läkare på sin vårdcentral. Bemötandet och att få träffa samma läkare är två av frågorna där Närhälsan Lövgärdet och Styrsö får högsta betyg av sina patienter. 

Sammanslaget har Närhälsans alla vårdcentraler för tredje året i rad förbättrat sitt resultat på alla sju dimensioner i Nationella patientenkäten:
Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap, Tillgänglighet. Fler patienter än tidigare uppger att de skulle rekommendera sin Närhälsan vårdcentral till någon i samma situation.

Vi får i patientenkäten in förbättringsförslag och många handlar just om kontinuitet, att få träffa samma läkare. Vi fortsätter utveckla arbetet som pågår, både i att skapa team av flera yrkesprofessioner kring patienters behov och för att öka kontinuiteten.

Rankingen bygger på sammanslaget resultat av alla dimensioner i Nationell patientenkät.  

Kontaktperson:

Katarina Olsson, Närhälsans utvecklingsavdelning
070-8161818
katarina.olsson@vgregion.se

Länk till enkäten

Närhälsan är en av landets största aktörer inom primärvård. Med hundratals vårdcentraler, barnavårdscentraler och rehabmottagningar i Västra Götaland och 5 300 medarbetare finns vi nära invånarna i Västra Götaland, och gör skillnad för deras liv och hälsa. Västra Götaland är en region med 1,6 miljoner invånare och 130 olika nationaliteter.Kontakt


Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

0722-015549

Anders Wikstrand

Kommunikatör

anders.wikstrand@vgregion.se

076-831 32 85