Så var det återigen klart. I går eftermiddag fattade styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond (RJ) efter en lång och gedigen beredningsprocess beslut om vilka som får forskningsmedel. Ämnesmässigt spänner tilldelningen från arkeologi till sociologi, från estetik till nationalekonomi.

- Genom beslutet finansierar RJ 48 nya 3-åriga projekt, 2 stora forskningsprogram, som pågår i 6 – 8 år, samt 16 infrastrukturstöd som skapar förutsättningar för framtida forskning, säger Göran Blomqvist, RJ:s vd.

- Kvalitetskraven är höga, och med tanke på att vi från början hade runt 820 ansökningar är det lätt att inse att konkurrensen har varit stenhård, säger han.

RJ är en av de viktigaste finansiärerna av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige. RJ:s styrelse beslöt också att avsätta 40 miljoner kronor till forskning om förmodernitet. Detta bygger på ett förslag från en så kallad områdesgrupp inom RJ. Ytterligare upplysningar om denna stora och viktiga riktade satsningen kommer på RJ:s hemsida i slutet av 2010. Tidigare i höst har RJ gjort en annan riktad satsning på Levande Språk där tio forskare kommer att få medel för sin forskning.

-Och så gläder vi oss åt att regeringen i budgetpropositionen föreslår 15 nya miljoner till den satsning på skatteforskning som RJ gör tillsammans med Skatteverket och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), säger Göran Blomqvist. Vi har gått händelserna i förväg genom att göra utlysningen tidigare i år, så där ligger redan 16 ansökningar och väntar på sakkunnigbehandling, berättar han.

I år var det två program som RJ:s styrelse vill finansiera, men där pågår förhandlingar fortfarande med berörda lärosäten om kostnaderna. Ett är knutet till Uppsala universitet och har titeln The East Asian Peace Since 1979: How Deep? How Can It Be Explained? Det leds av professor Stein Tønnesson, och kan ämnesmässigt hänföras till freds- och konfliktforskningen. Det andra stora programstödet gick till Linköpings universitet och Institutionen för medicin och hälsa. Där ska en grupp forskare under ledning av professor Lars-Christer Hydén studera demens. Programmet har titeln Dementia: agency, personhood and everyday life.

Alla projekt, program och infrastrukturella stöd finns inlagda i RJs databas och är sökbara på: http://www.rj.se/1/1154/var/pid/87

Där finns också de forskare som fått medel ur satsningen på Levande Språk.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435