Mellan 500-600 ungdomar i åldrarna 16–18 år har de senaste åren fått chansen till en tre veckor lång feriepraktik genom Eskilstuna kommun. I år erbjuds 470 ungdomar feriepraktik, efter att förutsättningarna ändrades under våren. Kultur- och fritidsförvaltningen gör en stor satsning för ungdomar under sommaren, med feriepraktik och med annan sysselsättning.

I år planerade kommunen för 500 feriepraktikplatser. Under våren ändrades förutsättningarna: Arbetsmiljöverket förbjuder minderåriga att arbeta i miljöer där det finns risk för kontakt med smitta såsom coronaviruset. 

Ett stort antal planerade platser inom vården och barnomsorgen drogs därför tillbaka. Under april månad var osäkerheten stor kring huruvida kommunen skulle kunna erbjuda platser till de ungdomar som i mars fått ett erbjudande och tackat ja.

Efter ett intensivt arbete har nu kommunen lyckats få fram platser till de ungdomar som i mars erbjöds en feriepraktikplats. Förvaltningar och föreningar har gjort sitt yttersta för att hjälpa till. Ett exempel är ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, som ordnat feriepraktikplatser för att tillverka skyddsutrustning till vården.

– Det är fantastiskt att se hur så många har hjälpts åt för att ungdomar ska få en feriepraktikplats i sommar, säger Niklas Åberg, enhetschef på Jobbcentrum och ansvarig för feriepraktik.

– Vi har nu platser till alla de ungdomar som i mars tackat ja, fortsätter Niklas Åberg. Flera av de som i mars erbjöds en plats har dessutom tackat nej, så nu kan vi till och med erbjuda plats till några ungdomar, som från början inte lottats till en feriepraktikplats. Vi har i dagsläget säkrat 470 platser och jobbar fortfarande för att hitta fler.

Feriepraktik har en stor betydelse för ungdomar; det är ett tillfälle att skaffa sig arbetslivserfarenhet, vilket är än viktigare i dessa tider.

Kultur- och fritidsförvaltningen satsar på sysselsättning för ungdomar i sommar

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder 230 ungdomar sysselsättning under sommaren, varav 105 erbjuds den feriepraktik som skrivs om ovan.

Under våren har personal från Eskilstuna kommun tillverkat skyddsutrustning i STIGA Sports Arena, för användning inom vård- och omsorgsförvaltningen. I sommar fortsätter det viktiga arbetet när 48 ungdomar som feriepraktik kommer att producera skyddsutrustning. Arbetet leds av personal från kultur- och fritidsförvaltningen som till sin hjälp har sommarjobbande unga handledare.

Förutom de som ska tillverka skyddsutrustning kommer ungdomar göra feriepraktik i följande av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter:

Ung Fritid och mötesplatser: i demokratiprojektet UNIK (Ungt Nutida Inflytande i Kommunen) och i aktiviteter som uppmuntrar andra unga och barn till rörelse

Arenor och scener: skötsel av friluftsområden och andra utemiljöer

Stadsmuseet och Stadsarkivet: aktiviteter på Rademachersmedjorna med mera

Stadsbiblioteket
 

– Feriepraktiken som vi har inom Eskilstuna kommun är en fantastisk satsning. På kultur- och fritidsförvaltningen har vi verkligen kraftsamlat för att kunna erbjuda platser när andra förvaltningar inte kan ta emot som tidigare. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder 105 ungdomar feriepraktik i sommar och det är fler än vad vi gjort tidigare år, säger Lena Rehnholm som är områdeschef för Ung Fritid och mötesplatser.

Ung Fritid och mötesplatser erbjuder också annan sysselsättning under sommaren. Flickor och pojkar får möjlighet till en första kontakt med arbetlivet genom att delta i sommargrupper, bli ”Goda förebilder” och vara ungdomsledare i Skiftinge, Årby, Lagersberg, Fröslunda, Nyfors och Torshälla.

Totalt får 120 ungdomar från årskurs 6 och uppåt göra studiebesök, utföra enklare arbetsuppgifter och ta ansvar som representanter för sitt bostadsområde. Detta är samtidigt en del av Eskilstuna kommuns sommarlovssatsning med sommartorg och lovaktiviteter runt om i Eskilstuna.

– Det här är exempel på hur vi jobbar med ungdomsdelaktighet samtidigt som det ger arbetslivserfarenhet. Det gör vi året runt, men under sommaren har vi extra många ungdomar som är engagerade i det här. Ungdomarna involveras i verksamheten genom att planera och arrangera sommarlovsaktiviteter eller handleda andra ungdomar i Ung fritids verksamheter, säger Lena Rehnholm.

Även Musikskolan har anställt fem ungdomar som kommer jobba i sommar. De kommer att besöka platser där barn och unga finns, för att möta de som är nyfikna på att spela instrument, sjunga eller skapa musik.

 

För mer information, kontakta:

Niklas Åberg, enhetschef Jobbcentrum och ansvarig för feriepraktik,
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 072-977 71 43

Fredrik Krait, områdeschef Arbete och försörjning,
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, 070-086 27 60

Lena Rehnholm, områdeschef Ung Fritid och mötesplatser,
kultur- och fritidsförvaltningen, 070-167 22 34
Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38