Fotograf/Källa: Länsstyrelsen i Hallands län

I en undersökning som IQ genomfört bland föräldrar, med barn mellan 13-17 år, i Hallands län svarar nästan 9 av 10 (86 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester. Endast 25 procent av de tillfrågade föräldrarna i Hallands län tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.

Lov och högtider är tillfällen då många tonåringar under 18 år kommer i kontakt med alkohol. Med anledning av detta kommer Hallands kommuner under höstlovet att jobba med att erbjuda ungdomar många och bra alkoholfria aktiviteter som exempelvis olika resor, Champions League-kväll, halloween teman på olika filmvisningar, skräcksminkningar, matlagning/ bakning, badaktiviteter mm.

- Att ha roliga aktiviteter på lovet med bra kompisar som har bra värderingar är viktigt. Föräldrar som bryr sig, pratar med sitt barn och gärna med kompisarna till barnen också, om att man förväntar sig att man varken röker eller dricker alkohol, säger Linda Wennerholm, Länssamordnare i folkhälsa, Länsstyrelsen i Hallands län .

I undersökningen framkommer även att drygt hälften av föräldrarna (51 procent) i Hallands län är orolig för att deras barn ska dricka alkohol i samband med föräldrafria fester.

- I samband med lov och högtider är det vanligt att ungdomar kommer i kontakt med alkohol och att många föräldrar är oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester är inte så konstigt. Att engagera sig i vem ens barn ska träffa och vad de ska göra under höstlovet är att visa att man bryr sig och minskar risken för att ens barn råkar illa ut på grund av alkohol, säger Anna Kervall, tf vd på IQ.

Inför valborg i år skickade IQ hem boken Tonårsparlören till alla vårdnadshavare i Hallands län, vars barn under 2017 fyller 14 år, Tonårsparlören syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?", "Bjuda hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Föräldrafritt".

Se bifogat faktablad för ytterligare resultat från undersökningen, dels bland föräldrar i övriga län men även på riksnivå. Bifogat finns även 3 tips till föräldrar som handlar om föräldrafria fester.

Årets version av Tonårsparlören finns att läsa på www.tonårsparlören.se, där finns även innehållet på engelska och som ljudbok.

*Undersökningen genomfördes av Norstat mellan 22 mars – 10 april 2017 bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år via en webbenkät. I Hallands län svarade 157 föräldrar.

För ytterligare information:

Linda Wennerholm, Länssamordnare i folkhälsa från Länsstyrelsen i Hallands län, 010-224 33 01, linda.wennerholm@lansstyrelsen.se,

Pressbild Linda Wennerholm: Se bild ovan.

Anna Kervall, tf vd på IQ, 072-542 27 06 alt e-post anna.kervall@iq.se

Pressbild Anna Kervall: http://www.iq.se/sv/press/pressbilder

____________________________________________________________________ 


IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275