Fotograf/Källa: Stefan Nilsson

Det är svårare att få statlig personlig assistans i Jönköpings län än i riket i stort. Bara drygt 15 procent av dem som för första gången ansökte om statlig assistans i länet under förra året fick ja, alla andra fick avslag. Det visar färska siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har bearbetat.

I Sverige som helhet var det 17 procent av alla nyansökningar som beviljades under 2018, alltså något fler än i Jönköpings län, enligt Försäkringskassans rullande tolvmånadersstatistik.

– Det är katastrofala siffror, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU.

– Människor som ansöker om statlig assistans har mycket omfattande behov. Det kan handla om barn som behöver hjälp med sin andning eller barn som behöver få sin mat via en knapp på magen.

Statistiken över beviljade förstagångsansökningar spretar kraftigt över landet. Värst är det i Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län samt på Gotland. Där beviljades inte en enda ansökan den senaste tolvmånadersperioden. Medan Värmlands län toppar statistiken med 41 procent beviljade förstagångsansökningar.

– Skillnaderna mellan Sveriges län är orimliga. Att staten via Försäkringskassan har ansvaret ska borga för en likvärdighet över landet. De här siffrorna tyder på att assistansen är ett geografiskt lotteri, säger Maria Persdotter.

Rikssiffrorna visar hur mycket svårare det har blivit att få statlig assistansersättning. 2008 var det varannan som ansökte för första gången som fick ja. 2018 var det bara var sjätte ansökan som beviljades.

– RBU kräver att regeringen tar sitt ansvar och styr upp utvecklingen. Det här är inte värdigt ett välfärdsland, säger Maria Persdotter.

 

Länk till Försäkringskassans statistik
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tjanster/sok/#/?sokType=Statistik&sokord=assistansers%C3%A4ttning (se dokument publicerat 2019-03-01)Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31