Den 11 augusti kl.12 hade knappt 1900 individer i Kronoberg fått svar på sina antikroppstester. Av dem har 9 procent (9,2) antikroppar mot covid-19.

Siffran är troligtvis högre än för hela allmänheten.

- Andelen kan vara lite hög jämfört med allmänheten då de som testat sig troligtvis är de som haft symtom som de tror skulle kunna vara covid-19. Andelen blodgivare som har antikroppar ligger på mellan 3-4 procent över tid. Sannolikt ligger andelen som har antikroppar i allmänheten i länet någonstans mellan dessa grupper, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Provtagning har gjorts i alla åldrar, men flest analyser har gjorts i åldrarna 40-60 år.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt