Nastaran Zargari och Rikard Rudolfsson tillträder som nya ordförande för Jordens Vänner. De valdes in under ett extrainsatt årsmöte den 17 november och blir del av organisationens nya styrelse. Båda två pekar på vikten av folkbildning och inkludering i arbetet för klimaträttvisa och hoppas kunna bidra till att stärka en snabbt växande organisation i en tid där klimatfrågan genomsyrar våra liv på alla plan.

Nastaran Zargari bor i Göteborg där hon studerar till gymnasielärare i samhällsvetenskap. Hon har tidigare varit engagerad i organisationen framförallt inom folkbildningsverksamheten. Såhär säger hon om det nya förtroendeuppdraget:

- Det som oroar mig är att världen just nu spurtar förbi tregradersgränsen samtidigt som alla människor inte har förutsättningarna för att klara sig i en ny ekologisk verklighet. Som ordförande känns det viktigt för mig att stärka organisationen inifrån och ut så att vi kan fortsätta vara en stark röst som står för en inkluderande klimatomställning.

Rikard Rudolfsson bor i Borlänge och jobbar på ABF. Han har varit medlem i Jordens Vänner sedan 2010 och lockas av organisationens demokrati- och folkbildningsfokus. Han sitter sedan tidigare i Jordens Vänners utskott för ett miljövänligt ekonomiskt system och är förtroendevald i styrelsen sedan 2019.

- Jordens Vänner har växt för varje år sen jag blev medlem och vi fortsätter att växa, inte bara till antalet medlemmar, utan även som en röst i opinionen för klimaträttvisa. Som ordförande tycker jag det är viktigt att tillvarata det lokala engagemanget men även att se utveckling av vår rörelse i Sverige och i världen. Solidaritet och kopplingen mellan människa och miljö har stor betydelse för mig; jag tycker inte att de frågorna kan skiljas åt utan jag ser båda som förutsättningar för förändring och förbättring.

Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och arbetar lokalt, nationellt och internationellt för en ekologiskt och socialt hållbar omställning. Välkommen att läsa mer om vårt arbete där vi genom projekt, folkbildning och aktivism strävar efter ett miljövänligt och jämlikt samhälle som bygger på solidaritet och ekologisk hållbarhet på www.jordensvanner.se

 

Presskontakt: Lovis Aaröe, kommunikatör, lovis@jordensvanner.se, 072 32 88 374Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt