15 november arrangeras det första nationella medlemsmötet i Växjö för att diskutera insatser för samordnad varudistribution i syfte att ta ett samlat grepp om frågan.

Arbetet i nätverket för kommuner i Sverige som är intresserade av kommunal samordnad varudistribution (KOSAVA) är nu igång. Genom att införa detta koncept som innebär att samlasta leveranser via en central, får kommuner möjligheten att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp. Hemsidan www.kosava.se fungerar som nätverkets kontaktyta.

Sedan den inledande nationella konferensen i Stockholm i våras har femton kommuner anslutit sig till samarbetet. 15 november samlas nätverkets medlemmar på PM & Vänner i Växjö för sitt första medlemsmöte. Förmiddagen kommer behandla frågan om kostnadstäckning för samdistribution medan eftermiddagen kommer fokusera på erfarenhetsutbyte på olika teman, samt identifiering av de problem som nätverket ska fokusera på att lösa.

”Det fantastiskt kul att det finns ett stort intresse för nätverket och att vi fått medlemmar från både små och stora kommuner vilket påvisar att det finns behov av stöd oavsett kommuninvånarantal”, säger Fredrik Mårdh som är föreståndare för nätverket.


Plats: PM & Vänner, Västergatan 10, Växjö

Tid: 15 november kl 10.00 - 15.45

För mer information och intervju, kontakta

Fredrik Mårdh

0709-21 60 50, fredrik.mardh@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56