Var med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad! Låt en person med funktionsvariation, arbetshinder eller som på annat sätt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ”skugga dig på jobbet”.

Var med och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad! 
Låt en person med funktionsvariation, arbetshinder eller som på annat sätt har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ”skugga dig på jobbet” och på så sätt få inblick och nya erfarenheter om hur det kan fungera på en arbetsplats.

Som arbetsgivare förbinder ni er bara till att öppna en del av din arbetsplats för att ta emot en person som under en del av dagen får följa med en medarbetare i sitt dagliga arbete. En möjlighet för dig som arbetsgivare att bidra socialt och stärka ert CSR-arbete.

Initiativtagare till jobbskuggningsveckan  är Svenska Föreningen för Supported Employment (SFSE).
Misa är medlem i SFSE och är en av aktörerna som hjälper till att matcha personer med arbetsplatser på de orter där Misa är verksam.
Jobbskuggningsveckan pågår under vecka 19 ( 8-12 maj) över hela Sverige.
Är du arbetsgivare intresserad av att låta en person "skugga dig på jobbet" maila till foretag@misa.se.

För mer information om eventet #jobbskuggningsvecka2017 kontakta;
Andreas Nyhlén, enhetschef Misa Döbelnsgatan samt styrelseledamot i SFSE
andreas.nyhlen@misa.se alternativt mobil 073-6001479Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88