Den 27-28 januari arrangeras en nationell valideringskonferens i Växjö om kompetensförsörjning och livslångt lärande. Arrangör är Region Kronoberg tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Nordiskt samarbete för vuxnas lärande, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet och Arbetsförmedlingen.

Fokus under dagarna är den nationella valideringsdelegationens arbete de senaste fyra åren. Vad händer nu när de avslutar sitt uppdrag? Intresset för dagarna är stort, 220 personer från nationell, regional och lokal nivå har anmält sig.

Tid: Måndag 27 jan kl. 11:30 – tisdag 28 januari kl. 13:00
Plats: Växjö konserthus

Ur programmet

Måndag
Kl. 13.35    Valideringsdelegationens förslag, Elin Landell, kanslichef tidigare Valideringsdelegationen

Kl. 14.20    I väntan på ett mer permanent system, Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan

Kl. 15.35    Seminarium 3: När branschen validerar tillsammans med utbildningen. Vård- och omsorgscollege, svensk industrivalidering och vuxenutbildningsenheter inspirerar.

Tisdag
Kl. 10.40    Seminarium 4: Hur arbetar lärosätena med bedömning av reell kompetens?

Kl. 12.20    Panelsamtal – hur ska fler individer få sin kompetens validerad? Pontus Juhlin, HR-direktör Region Kronoberg, Sydsvenska Handelskammaren, Företagarna med flera.

Se hela programmet härVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt