Regeringens särskilde utredare Olof Johansson presenterade idag sina slutsatser och förslag avseende rektorernas arbetssituation och deras möjligheter att aktivt styra och leda verksamheten på landets

Regeringens särskilde utredare Olof Johansson presenterade idag sina slutsatser och förslag avseende rektorernas arbetssituation och deras möjligheter att aktivt styra och leda verksamheten på landets skolor. Utredaren levererade skarp kritik mot att alltför många huvudmän inte agerar mer aktivt för att ge rektor bättre möjligheter att utföra sitt uppdrag.

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson instämmer i kritiken.

- Jag delar utredare Olof Johanssons kritik mot skolhuvudmännen vad gäller deras brist på åtgärder för att stärka skolans ledarskap. De tar inte sitt ansvar vare sig mot eleverna eller mot sina anställda rektorer t.ex. när de underlåter att agera för att komma tillrätta med rektorernas stora arbetsbelastning, säger Matz Nilsson.

Olof Johansson föreslår ett nationellt handlingsprogram för att stärka den lokala styrningen av skolan. Det handlar framförallt om satsningar på utbildning, såväl för rektorer som för skolchefer och politiker.

- Utbildning behövs, men den behöver sättas i ett vidare sammanhang, säger Matz Nilsson. Vi behöver skapa en incitamentstruktur där det blir naturligt för såväl skolledare som lärare att fördjupa sina respektive kompetenser löpande under hela arbetslivet. Här har regeringen stora möjligheter att göra förbättringar som stärker hela systemet.

- Rektor behöver också en starkare uppbackning i sitt nationella kunskapsuppdrag av staten. Statens utvecklingsinsatser måste samordnas mot de områden där behoven är störst och tydligare länkas in i skolornas och huvudmännens eget arbete. Det skulle på allvar göra skillnad för landets rektorer, avslutar Matz Nilsson.

För kommentarer ring Matz Nilsson, 0703 325 399Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207