Region Kronoberg inleder ännu ett samarbete med ett nationellt museum – Naturhistoriska riksmuseet. Samarbetet sker genom undervisningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder som verkar för att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Naturhistoriska riksmuseet blir det tredje nationella museet Region Kronoberg samarbetar med. I dagsläget finns etablerade samarbeten med både Tekniska museet och Nobel Prize Museum som möjliggjorts genom Maker tour – Mot nya höjder.

- Det här är en bekräftelse på det goda arbetet som görs i Maker tour - Mot nya höjder. Att riksmuseer vill samarbeta med oss visar att vi här i Kronoberg jobbar på rätt sätt. Vinnarna blir framförallt våra barn och unga i länet, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt