Naturbaserade lösningar som ett sätt att möta höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion. Det är en av frågorna som diskuteras på årets Kustmöte i Malmö den 17-18 september.

Att hitta lösningar för att skydda städer och stränder i ett framtida klimat är nödvändigt. Stränderna skapar värdefulla ekosystem och är dessutom en stor tillgång för medborgarna och turistnäringen. Översvämningar medför stora samhällskostnader.

–En del av årets Kustmöte ägnas särskilt åt de naturbaserade lösningarna, det vill säga där man använder naturen för att skapa ett hållbart skydd mot översvämningar och erosion, säger Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion vid Statens geotekniska institut (SGI).

I år har internationella talare från Nederländerna, Skottland och Danmark bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter av olika lösningar. Deltagarna får bland annat lära sig mer om sand som en resurs för att skydda stränderna och ta del av Kristianstad kommuns planeringsstrategier för kusten.

Bakgrund Kustmöte 2019

Kustmötets fokus är planering och förvaltning av kusten i södra Sverige för att skapa en hållbar utveckling i strandnära områden. Mötet möjliggör samverkan och informations- och kunskapsutbyte mellan olika aktörer i samhället. Arrangörer är SGI i samarbete med Länsstyrelsen Skåne. Mötet stöds även av Erosionsskadecentrum, Nederländska ambassaden i Sverige och SMHI.

Media inbjudes att närvara vid konferensen som äger rum på Sankt Gertruds Konferens, Östergatan 7B, Malmö, den 17 och 18 september. Se mer information i inbjudan.
 

Välkomna!


För mer information, kontakta Anette Björlin, SGI tel 0709-67 57 94

 

 

Om Statens geotekniska institut
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har cirka 90 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Webben: www.sgi.se  Twitter: https://twitter.com/geotekniska Linkedin: https://www.linkedin.com/company/swedish-geotechnical-institute

                          
Kontakt


Sara Eriksson

kommunikationsansvarig

sara.eriksson@sgi.se

013-20 18 42

0709-73 01 22

Per Samuelson

Presskontakt

per.samuelson@sgi.se

013-20 18 32

0709-73 01 52