Naturbruksskolan Sötåsen övergår från fredag 27 november till undervisning på distans efter att fall av covid-19 bekräftats på skolan. Beslutet att övergå till distansundervisning togs av Naturbruksstyrelsens ordförande Ulf Eriksson under torsdagen efter samråd med Smittskydd Västra Götaland.

Beslutet om distansundervisning gäller till en början fram till jullovet och gäller alla elever med undantag från gymnasiesärskolan. Eleverna lämnar skolan vid lunchtid under torsdagen för att från och med fredag övergå till undervisning på distans.

Skolan kommer precis som under vårterminen ha möjlighet att ta in elever i mindre grupper för att genomföra vissa praktiska utbildningsmoment eller vid behov av särskilt stöd.

Kontakt
Bo Grenabo Tapper, Skolchef Naturbruksförvaltningen
bo.tapper@vgregion.se
070-082 45 17

Jenny Jacobsson, Rektor Naturbruksskolan Sötåsen
jenny.jacobsson@vgregion.se
070 – 081 65 48 

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527