Vid Naturbruksstyrelsens möte den 25 november beslutades att Naturbruksförvaltningen sluter ett hyresavtal med en skogsentreprenör om att hyra in externa lokaler till Naturbruksskolan Svenljunga. Lokalerna ligger i anslutning till skolområdet och kommer att göra det möjligt för skolan att starta en ny yrkesutgång inom naturbruksprogrammet.

Den nya yrkesutgången ”Skoglig grävmaskinist” kommer att erbjudas i samverkan med entreprenören som är verksam inom skogsgrävning, avverkning och skotning. Idag finns ingen gymnasieutbildning med just den inriktningen samtidigt som det finns behov på arbetsmarknaden av kompetensen. Samtidigt startas även vuxenutbildning inom området. Ambitionen är att utbildningarna ska kunna startas under hösten 2021.

- Det finns ett stort behov i branschen av personer med den här kompetensen och tack vare samarbetet får vi tillgång till både kunskap och anläggningar som gör det möjligt att starta utbildningen, säger Bo Grenabo Tapper, skolchef på Naturbruksförvaltningen.

De senaste åren har stora satsningar gjorts på Naturbruksskolan Svenljunga vilket gör att skolan har utrymme för fler elever än vad som går där idag. 2015 byggdes den stora multihallen och under 2020 har kök och matsal byggts ut. Därför ser man nu en möjlighet att genom den nya utbildningen kunna locka en ny grupp elever till skolan.

- Det är med stor glädje vi kan sluta detta avtal och både få en utbyggnad och en ny utbildning som har stor efterfrågan på arbetsmarknaden.  Det är också en samverkan mellan en företagare och skolan som visar vad lokal samverkan är i praktiken, säger Ulf Eriksson, ordförande Naturbruksstyrelsen.

Avtalet som tecknas är på 10 år och blir en möjlighet för skolan att fortsätta växa och utveckla utbildning inom skog med en ny inriktning.

Kontakt
Ulf Eriksson, ordförande Naturbruksstyrelsen
ulf.a.eriksson@vgregion.se
070-648 51 11

Bo Grenabo Tapper, skolchef Naturbruksförvaltningen
bo.tapper@vgregion.se
070-082 45 17

Om Naturbruksskolan Svenljunga
På Naturbruksskolan Svenljunga utbildas elever och studenter på både gymnasie- vux- och YH-nivå inom naturbruk med inriktning mot skog och naturturism. På skolan finns stora arealer skog, vilthägn med vildsvin och hjort, en gedigen maskinpark och en anläggning för vilthantering. Naturbruksskolan Svenljunga är en del av Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen som bedriver utbildning på gymnasie-, vuxen- och yh-nivå samt utvecklingsverksamhet inom naturbruk på flera platser i regionen.Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527