Årets studentfiranden kommer på grund av det rådande läget se annorlunda ut än det vanligtvis gör. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga och Axevalla Hästcentrum väntar dock ändå ett firande med avslutningsceremoni och utspring och framför anhöriga – med skillnaden att firandet hålls i mindre grupper och att anhöriga kommer till platsen i sina bilar och under hela firandet stannar kvar i eller intill bilen.  

- Vi vill erbjuda våra elever ett studentfirande tillsammans med klasskamrater och en möjlighet för anhöriga att vara med och fira trots att det i år inte är möjligt att träffas i större folksamlingar. Vi tror att det här alternativet ändå kommer ge eleverna en fin avslutning på sin gymnasietid och ett utifrån omständigheterna bra studentminne att blicka tillbaka på, berättar Bo Grenabo Tapper, skolchef på Naturbruksförvaltningen.  

Rent praktiskt går det till så att elevernas närstående får parkera sina bilar på en arrangerad yta på skolområdet och från bilen sedan följa elevernas utspring. Utspringen kommer ske i mindre grupper där eleverna springer ut i omgångar. Efter utspringen ansluter eleverna till respektive bil för att följa med hem och fortsätta firandet, om än kanske i mindre skala, med sina anhöriga.För att släkt och vänner som inte kan vara på plats ändå ska kunna följa firandet så kommer avslutningen att livesändas på skolornas Facebooksidor. På så sätt är förhoppningen att anhöriga ändå ska kunna vara delaktiga i studentdagen. 

Drive-in firandet är ett sätt att kunna samla både elever och anhöriga på skolan utan att riskera någon smittspridning och undvika att det skapas folksamlingar. Efter rådgivning med smittskyddsläkare kom idén till av rektorerna och skolchefen för gymnasieskolorna och kommer genomföras i liknande tappning på alla skolorna.

- Tack vare att vi har stora ytor och gårdsutrymmen på Naturbruksskolorna så har vi plats och möjlighet att arrangera ett sådant här firande, säger Bo.  

I år arrangeras inga studentbaler eller korteger i anslutning till studentfirandet på grund av smittrisken. Normalt sett arrangeras både kortege och bal av skolornas studentkommittéer men i år har även detta fått ändras.

Beredskap för ändringar 
Eftersom läget kan ändras fort så är planen för studentfirandet inte huggen i sten utan baseras på de rekommendationer och riktlinjer som finns just nu. Utifrån nuläget så går drive-in firandet att genomföra på ett bra sätt, men skulle situationen ändras så kan man bli tvungen att planera om.  

- Omständigheterna kan ändras snabbt och vi vet inte än vilka riktlinjer vi kommer ha att förhålla oss till när det är dags för student. Därför får vi planera utifrån dagens situation men också vara beredda på att vi kan behöva ändra eller anpassa planen, avslutar Bo.  

Kontakt 
Bo Grenabo Tapper, skolchef

070-0824517
bo.tapper@vgregion.se

Sofie Bertilsson, presskontakt
070-0825669
sofie.bertilsson@vgregion.seKontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527