Omkring 20 personer i Umeå och Skellefteå kommun har hittills fått anställning genom regeringsuppdraget Naturnära jobb. För nästa år finns plats för drygt 60 personer att delta.

Satsningen är ett sätt att skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för nyetablerade i Sverige och personer som varit utan arbete en längre tid. Målet är att de som anställs ska få erfarenhet av arbetslivet och därefter anställning inom de gröna näringarna. I Västerbotten står Länsstyrelsen för många av uppdragen.

– På det här sättet kan vi vara med och erbjuda en väg in på arbetsmarknaden, samtidigt som många naturreservat och vandringsleder blir mer tillgängliga för besökare och turism, säger Peter Jonsson, biträdande enhetschef på Naturvårdsenheten.

Bland arbetsuppgifterna ingår naturvårdsskötsel i naturreservat, röjning av leder och städning efter stränder. Det handlar om insatser utöver ordinarie verksamhet, sådant som annars inte blivit gjort.

– På grund av Coronapandemin är grupperna mindre med omkring åtta personer i varje arbetslag. Inför 2021 finns plats för 64 personer att delta, om det är möjligt utifrån Folkhälsomyndighetens råd och de riktlinjer som Skogsstyrelsen satt upp, berättar Tomas Staafjord, samordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Exempel på arbeten i Västerbotten

  • Städning av stränder utmed Västerbottenskusten
  • Skötsel av 1400 meter lång ramp på Stora Tuvan, naturreservatet Umeälvens delta
  • Bygge av spångbro och vedbärning i Långbergskullarnas naturreservat
  • Inventering av rastplatser
  • Utsiktsröjning i Bjuröklubbs naturreservat
  • Bekämpning av invasiva arter i naturreservat
  • Inventering av kallkällor

Mer om Naturnära jobb

Regeringen har avsatt totalt 150 miljoner kronor för Naturnära jobb i hela landet under 2020.

Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar insatserna i uppdraget där Sveriges geologiska undersökning, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen ingår.

Skogsstyrelsen om Naturnära jobb

För mer information, kontakta:

Tomas Staafjord
Naturvårdsenheten
tomas.staafjord@lansstyrelsen.se
010-225 44 55

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04