Mellan 15 augusti och 28 augusti går det på nytt att söka investeringsstöd för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. I år finns 1,5 miljarder kronor att ta del av, och Naturvårdsverket kan fatta beslut om åtgärder som pågår till och med 2023.

Nu kan återigen företag, kommuner och organisationer ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan. Det kan handla om publika laddstationer, produktion av biogas och andra biodrivmedel och konverteringar från olja till fossilfria alternativ inom industri och lantbruk. Stöd ges till de åtgärder som ger störst klimatnytta per investerad krona. Klimatinvesteringar i jordbruket, exempelvis bioenergi till spannmålstorkar och växthus, har varit viktiga åtgärder inom Klimatklivet. De kan nu ännu tydligare prioriteras.

– Det finns ett behov av att öka takten för att minska utsläppen i jordbrukssektorn. Det gäller både nationellt och globalt. Vi ser det i den senaste IPCC-rapporten som visar vikten av satsningar på en hållbar livsmedelsproduktion. Klimatklivet kan medfinansiera investeringar för att få mer hållbara lösningar på plats, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet.

En förändring är att stödet fokuserar på fysiska investeringar, informationsåtgärder ingår inte längre i Klimatklivet.

Tidigare åtgärder

Hittills har Naturvårdsverket beviljat 3000 lokala åtgärder genom Klimatklivet. För att kunna ta beslut snabbt behöver Naturvårdsverket få in ansökningar om åtgärder som är startklara och har en tydlig redogörelse för hur åtgärden ska genomföras. Ansökan görs via Naturvårdsverkets webbplats, och besluten från denna omgång beräknas vara klara innan årsskiftet 2019.

Läs mer:

 • Ansökan till Klimatklivet

 • Exempel på åtgärder som beviljats stöd

 • Resultat från Klimatklivet

  För ytterligare information, kontakta:

  Nanna Wikholm, projektledare Klimatklivet, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se

  Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

  Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63