Sedan hösten 2015 har fler asylärenden än någonsin avgjorts på Migrationsverket. Därefter har betydligt färre människor sökt asyl i Sverige. I linje med detta föreslås antalet medarbetare inom asylprövningen minskas från 2000 till cirka 770 medarbetare under 2018.

De asylsökande från 2015 och 2016 kommer snart ha fått sina beslut samtidigt som betydligt färre kommer att söka asyl enligt de senaste prognoserna. Det är också en orsak till att Migrationsverket fått sänkt budget med 700 miljoner kronor för 2018.

Minska stegvis
Nu föreslås därför en inriktning där antalet medarbetare inom asylprövningen från nästa år minskas stegvis från cirka 2000 medarbetare idag till 770 i andra halvan av 2018 och in i 2019.

– Detta kommer att ske genom anställningar som löper ut, naturlig personalomsättning och pensionsavgångar. Vi kommer också att se till möjligheterna till omplaceringar. Utöver det krävs uppsägningar, exakt hur många är för tidigt att säga, vi inväntar den exakta budgeten för nästa år, säger Janne Wallin, operativ chef på Migrationsverket.

Samtliga regioner
Neddragningar planeras inom Migrationsverkets samtliga regioner och var i regionerna asylprövningen ska finnas framöver beslutas inom de närmaste veckorna.

Hela Migrationsverket berörs av omställningen och ytterligare förslag på inriktningar kommer att tas fram för övriga delar av verksamheten i slutet av november.

Läs mer i artikeln Så planerar Migrationsverket att ställa om under 2018

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.seMigrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.