Nyligen berättade regeringen att man beslutat ge alla elever från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Totalt läggs 350 miljoner kronor per år under 2018–2020. Men barn som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda den ordinarie kollektivtrafiken utan istället är hänvisade till färdtjänst omfattas inte av de fria resorna i många av Sveriges län.

- Det här är ännu ett tydligt exempel på hur man i Sverige fortfarande kan tala om ”alla barn” men bara mena barn utan funktionsnedsättning. Det är diskriminerande och väldigt trist att ännu en gång tvingas konstatera att alla barn inte räknas, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län kan söka och beviljas ett bidrag för att finansiera de fria resorna under sommarlovet. Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra tid och omfattning samt vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik.

RBU har ställt frågor till samtliga län och regioner i Sverige för att ta reda på om barn med färdtjänst omfattas av de fria resorna under sommarlovet. Av de svar som har inkommit hittills framgår att man gör på olika sätt. Stockholm, Värmland och Blekinge är de län som har svarat att även elever med behov av färdtjänst omfattas av de fria resorna. Men i exempelvis Skåne, Västra Götaland, Västmanland, Jönköpings län och Jämtland gäller inte de fria resorna för färdtjänsten.

- När län och regioner uppenbarligen inte är mogna att ta det här ansvaret hade regeringen kunnat ställa villkor för att få ta del av de här pengarna. Bara de län som låter även färdtjänstresor omfattas av gratisresor under sommaren skulle få pengar. Nu delas barn istället - ännu en gång - in och sorteras efter funktionsförmåga. Så onödigt och kränkande, säger Maria Persdotter.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31