Chefer har mycket att vinna på att större medvetenhet om hur hjärnan fungerar. Den nya neuroledarskapsforskningen öppnar för nya metoder att leda.

Genom att ta mer hänsyn till hur våra belöningssystem i hjärnan fungerar, kan prestation, produktion och lönsamhet i organisationen öka.

- Som chef kan man bli mer effektiv genom att veta mer om hur hjärnan fungerar, säger hjärnforskaren Katarina Gospic.

Låt hjärnans funktion styra

I en ny bok om ”Neuroledarskap: effektivt ledarskap som bygger på hjärnforskning och beprövade metoder”, har hon och ledarskaps- och förändringsexperten Stefan Falk, samlat metoder som utvecklats under 16 år tillsammans med 2 000 ledare tvärs över 50 olika företag i Europa och USA.

- Arbetsmiljön och ledarskapet behöver anpassas mer efter hjärnans funktion. Det kräver en grundläggande kunskap om hur hjärnan fungerar för att styra i rätt riktning och inte gå i hjärnans fällor. För det krävs ett tydligt ledarskap och struktur, säger Katarina Gospic.

Täta medarbetarsamtal

Exempelvis kan chefen ha regelbundna medarbetarsamtal på cirka 20-30 minuter varannan vecka för att stämma av konkreta mål.

- Sätt upp konkreta mål tillsammans och ha dialog kring hur prestation. På så vis blir det enkelt att objektivt jämföra prestationer och man får upp ögonen för hur känslodriven man är.

Lätt hamna snett

Våra känslor är intimt sammankopplade med vårt beslutsfattande. Hur gärna vi än vill tro att vi är rationella och objektiva.

- Det gör det lätt att rekrytera snett.

Undviker det obehagliga

Vi nappar gärna på kortsiktiga belöningar framför att arbeta långsiktigt. Och vi undviker gärna allt som är obehagligt och osäkert. Det får oss att ta många felaktiga beslut.

- Hjärnan är programmerad för att välja trygghet framför risk. Det kräver mod att utmana sina rädslor, säger Katarina Gospic.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922