I detta nyhetsbrev: Uppdaterad bevakning av Sociala Medier. Tre praktiska tips inför mediebokslutet 2019. Många nya funktioner publicerade 2019. NewsMachine önskar God Jul & Gott nytt år!

Uppdaterad bevakning av Sociala Medier

Nu har vi publicerat en betaversion av vår nya SocialAgent som bevakar publik information på Facebook och Instagram. Sök på publika sidor och filtrera på sökord, eller sök på taggar. Den nya versionen finns tillgänglig i din NewsMachine. För att använda gör så här: logga in på NewsMachine, klicka på "Ny SocialAgent", namnge din agent. Sen skriver du in URL:en till den publika Facebook sida du vill bevaka och klickar på "Lägg till" och sedan "Spara". Du kan även lägga till ett eller flera sökord i rutan som filtrerar träffarna. Skriver du exempelvis in ordet "produktlansering" så genereras bara träffar som inehåller just ordet ordet produktlansering. Givetvis kan du skriva in de ord som är relevanta just för dig så som organisationsnamn, varumärken, eller företelser. 

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor!

 


Tre praktiska tips inför mediebokslutet 2019

Så här inför årsskiftet brukar det vara dags för att utvärdera det gångna medieåret. Många organisationer bakar in mediestatistik i årsredovisningen. Ibland handlar det om enkla kvantitativa sammanställningar, ibland om mer avancerade årsanalyser om ledningen vill se ett mer handgripligt resultat av organisationens PR-arbete.

Som kund hos oss brukar ni få några konkreta tips som kan underlätta rapporteringen:

Använd agenter

Istället för att sitta och räkna klippen manuellt kan man med kombinationer av olika söksträngar få fram genomslaget automatiskt. Till exempel behöver man skapa en agent med organisationens namn och vd:s namn för att se hur många gånger hen förekommit i publiciteten. Tänk på att vara tydlig med vilka medietyper som ingår och vilka som inte gör det. Annars kan större förändringar lätt bli missvisande. På NewsMachine väljer vi oftast att endast välja redaktionella medier och redovisa sociala medier separat. Det betyder att nyhetsbyråer och pressmeddelandesajter får utgå helt.

Var konsekvent

Vill man redovisa mer komplexa kategorier, som medievinkling, proaktivitet eller budskap, är det mycket viktigt att ha en metod för hur materialet ska tolkas. Denna bör vara mycket enkel och dess viktigaste funktion är att kodningen ska bli konsekvent. Blir man osäker är det bättre att man väljer en tolkning och håller sig till den, istället för att byta och ändra fram och tillbaka. På så vis är det mycket enklare att ändra sig om man kommer fram till att man valt fel eller förklara i sin presentation hur man kommit fram till resultatet.

Var ute i god tid

Tid har vi aldrig gott om och även kvantitativa rapporter kan ta tid. Det totala genomslaget tar bara några sekunder att ta fram, men oftast vill man att andra kategorier ska ingå i årsredovisningen. Det kan handla om allt från förekomst av talespersoner eller budskap till genomslag av proaktiva insatser eller negativ publicitet. Det är inte något komplicerat arbete i sig, men för organisationer med ett stort eller medelstort genomslag kan det vara stor anledning att starta redan nu. Ett bra sätt att spara tid är att utnyttja flera olika agenter.

Har ni några frågor eller tankar kring detta får ni gärna höra av er till mig - jag berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er med analys, hur man kan jobba, hur man kan arbeta med våra verktyg, och analysrelaterade tips och råd!

Henrik Zettergren, Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

Tel: 08-46 50 53 00, Mob: 070-5989449 

 


Många nya funktioner publicerade 2019 

Under 2019 har vi gjort många mindre och större uppdateringar. En del saker som vårt kontinuerliga arbete med säkerhet och drift syns inte för er användare men det kan vara tryggt att veta att vi lägger mycket tid på att säkra vår drift och jobbar enligt det bästa metoder som är kända och i bruk för tillfället.
 
Här är några andra uppdateringar vi kan påminna om när vi summerar året 2019. 
 
Vi har publicerat Turboman, en ny utskicksmotor för PressMachine. Detta är branschens snabbaste utskicksmotor som kan sända upp till 1000 mejl på 1 sekund. Det är supersnabb, vad vi vet ca. 50x snabbare än den tidigare snabbaste konkurenten som utlovat "realtid" på pressutskick. Det innebär att även väldigt stora utskick går ut väldigt snabbt. 
 
Nya rapportmejl med Smart Report - Vi har publicerat ett nytt format på rapportmejlen, dels är den grafiska profilen uppdaterad för ökad läsbarhet. Det finns även ny funktionalitet i mejlet. Du kan nu även få vissa analyselement i mejlet så som grafer, tonalitet, och ordmoln. Vi vill även påminna om att det även sedan tidigare går att anpassa typsnitt och storlek på texten.
 
Förbättrad kontaktimport för PressMachine. I den uppdaterade versionen så kan man direkt importer Excel filer istället för CSV (kommaseparerade filer) vilket gör det hela enklare. Vi har även "small-medium-large"  importmallar där man kan välja hur många fält man vill importera. Du kan välja att importera bara epost eller alla fält.
 
Organisera dina distrubutionslistor i med en trädstruktur. Tidigare i år låg distrubutionslistorna "platt" sorterade i bokstavsordning. Nu kan man organisera sina listor i mappar som man kan flytta omkring med "drag-n-drop" så de passar er organisations struktur. Du kan då exempelvis skapa mappar för varje verksamhetsområde, region, varumärke, eller projekt.
 
Smidigt stöd för att hantera flera organisationers pressmaterial i PressMachine - Om man vill hantera flera separata organisationer och lätt navigera mellan olika bolags press-konton så har vi skapat en kraftfull och smidig lösning. Tidigare så låg användarkonton för olika organisationer paralellt. Men i den nya lösningen så kopplas alla organisationers konton ihop till en koncern där man lätt kan växla mellan respektive kontos publicering. Allt material ligger separerat per organisation, men listor kan man dock dela mellan organisationer.
 
Förbättrat stöd för att anpassa grafisk profil i inbäddade pressrum. VI har gjort det enklare att ladda upp egna typsnitt och anpassa den grafiska profilen i det "inbäddade pressrummet" - vi tror ju starkt på att använda vår modell där man med hjälp av vårt system kan skapa in ett grafisk anpassat pressrum som uppfattas som en integrerad del av kundens webbsajt. Detta förstärks av att alla länkar kommer från samma domän som den egna sajten genom lite "domänmagi" (CNAME) och att vår frame-lösning är responsiv och anpassar sig storleksmässigt.
 
Uppdaterad design - Vi har uppdaterat designen på admistrationsgränsnittet och kommer fortsätta att utveckla detta. Hör gärna av dig till oss om du har återkoppling på vår design, läsbarhet, layout, etc.  
 
Bloggfunktionalitet till PressMachine - Nu kan du även använda PressMachine som ett bloggverktyg. Utöver typen "Pressutkick" och "Nyhet" kan man publicera objekt av typen "Blogg". Dessa presenteras separat i pressrummet. 
 

 


NewsMachine önskar God Jul & Gott nytt år!

Vi tackar för ett toppen 2019 och hoppas ni alla får en trevlig jul och ett ett gott nytt år. Vi hörs i det nya decenniet!

Team NewsMachine 

God Jul 2019NewsMachine AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter.


Kontakt


Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449