NewsMachine har lämnat in en patentansökan för en smart, självlärande algoritm som kan användas för att extrahera nyheter ur enorma flöden av ostrukturerad textdata. Algoritmen kan användas för omvärldsanalys och annan analys av mycket stora dataflöden.

Det är en allt större utmaning att kunna söka igenom det ökande flödet av information och hitta relevant material. Denna bot kan skumma igenom stora informationsmängder, observerar allt som kommer, ta reda på det är något nytt som hänt i form av ny information. Den lär sig kontinuerligt av den information som den bearbetat tidigare och kan därmed göra en bedömning av hur ny information i ett dokument är.

- Informationsflödet växer hela tiden och det finns ett stort behov av självlärande algoritmer, intelligenta botar, som kan filtrera, ranka och vaska fram verkliga nyheter i flödet. Den här formen av maskinlärning är en praktisk tillämpning av artificiell intelligens, AI. Om omvärldsbevakning tidigare har handlat om att vaska guld i en bäckfåra så handlar morgondagens omvärldsbevakning och Business Intelligence (BI) om att kunna vaska fram guld i Niagarafallet. Det är inte säkert att det finns så mycket mer guld än tidigare, men det finns definitivt mer vatten, säger Peter Braroe, vd för NewsMachine.

Förutom omvärldsbevakning kan denna algoritm användas för att skapa översiktsbilder i samband med exempelvis företagsresearch och kreditupplysningar. När stora datamängder skall analyseras räcker det inte med att hitta information eftersom dessa stora informationsmängder riskerar att skymma överblicken: du ser helt enkelt inte skogen för alla träd. Men med hjälp av algoritmen skapas ett destillat.

Den nu patentsökta algoritmen är utvecklad i samarbete mellan Joakim Andrén och Peter Braroe som en del av Joakims Masterexamensarbete vid avdelningen för matematisk statistik vid KTH.

- Maskininlärning är ett spännande forskningsområde där tempot är väldigt högt. Kombinationen av framsteg inom datalogi och matematisk statistik gör det möjligt för en dator att lösa tidigare omöjliga problem. Efter att ha arbetat med det här projektet så tror jag att detta endast är början på en ny, mer intelligent era inom omvärldsbevakning, säger Joakim Andrén.

Sökagenter har tidigare främst använts inom ramen för omvärldsbevakning och BI. De senaste årens utveckling har gjort att fler tillämpningsområden öppnats.

- Att hitta information och framförallt ny information i dagens enorma flöde är oerhört komplext och oerhört värdefullt. Vår omvärldsbevakningstjänst NewsMachine bröt nyligen igenom 32 bitarsspärren vilket gör att våra användare kan söka och hitta länkar till över två miljarder dokument från 2004 till idag. Det blir allt kortare tid mellan dubbleringen av den information vi hanterar, avslutar Peter Braroe.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Braroe, vd NewsMachine,

Tel 070-875 09 91

e-post: peter.braroe@newsmachine.com

NewsMachines pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/newsmachine

 

Om NewsMachine

NewsMachine Business Intelligence NMBI AB grundat år 2002 är ett oberoende teknikutvecklingsbolag som utvecklar omvärldsbevaknings-  kommunikations- och PR-lösningar. Samtidigt utvecklar företaget nya algoritmer för sökning och analys av stora och komplexa datavolymer. www.newsmachine.comNewsMachine AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter.


Kontakt


Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449