Insamlingsstiftelsen Njurfonden har nyligen beslutat att dela ut 3,025 miljoner kronor som delas mellan 23 forskare. Sedan stiftelsen grundades 2014 har drygt 10 miljoner kronor delats ut till forskning om njursjukdomar.

I Sverige bedrivs framgångsrik njurforskning som kan räknas in bland övrig medicinsk spetsforskning. Njurfonden ger stöd till forskning om metoder och läkemedel som kan bromsa eller till och med bota vissa njursjukdomar i framtiden. Ett annat viktigt område som får stöd från Njurfonden är forskning för utveckling av behandlingar så att njursjuka inte dör i en för tidig död i allvarliga komplikationer. Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland njursjuka och ett område som behöver mycket forskningsstöd.

Njursvikt är en dold folksjukdom som kan vara livshotande. Nära 600 000 personer i Sverige är drabbade. Njursvikt är lika vanligt som diabetes typ 2. Trots att njurforskningen ligger i framkant räknas inte njurforskning som ett strategiskt forskningsområde. Det är årliga behovet av forskningsmedel är betydligt större i förhållande till det som Njurfonden hittills har kunnat bidra med. Målet är att Njurfonden kan samla in så mycket pengar att behovet blir täckt. Se mer på www.njurfonden.se

Den senaste utdelningen från Njurfonden fördelades enligt nedan:

Anna Asp Hjärtkärlförändringar över tid hos CKD-patienter och friska försökspersoner Karolinska Institutet 150000  Peter Barany Kronisk njursjukdom och hjärtfunktion hos barn och vuxna Karolinska Institutet 150000 Magnus Braide Strategier att förbättra uthålligheten och effektiviteten hos peritonealdialys Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet 150000 Emmelie Cansby Molecular pathogenesis of chronic kidney disease Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet 50000 Anders Christensson Det kardiorenala syndromet Lunds Universitet 200000 Helen Erlandsson Renal transplantation in elderly; risk factors, outcomes and quality of life. Karolinska Universitetssjukhuset 100000 Iva Gunnarsson Biomarkörer vid SLE med njurengagemang Karolinska Institutet 200000 Ulrika Hahn Lundström Prognostiska faktorer vid dialysaccesser Karolinska Institutet 125000 Thomas Hellmark Patogena mekanismer vid ANCA associerad vaskulit Lunds universitet 200000 Ainhoa Indurain Magnetröntgen-teknik för studie av kroppssammansättning hos njursjuka patienter Universitetssjukhuset, Linköping 125000 Martin Johansson Tubulära stamcellsliknande celler är centrala för förmågan till njurregeneration Lunds Universitet 100000 Asta Jonasdottir Biomarkers and genetic susceptibility in ANCA associated vasculitis Karolinska Institutet 150000 Anders Larsson Studier av cytokinnivåer i urin för att skilja mellan olika typer av njursjukdom Uppsala Universitet 100000 Susanne Ljungman Förebyggande av bukhinneinflammation vid bukdialys - en randomiserad studie Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 50000 Tomas Lorant Skydd av blodkärl med heparinkonjugat vid njurtransplantation Uppsala universitet 100000 Jenny Nyström Studier för att förbättra diagnostik och prognos för membranös glomerulonefrit Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet 200000 Jaakko Patrakka TGFBR3 - nytt mål för behandling i minimal change nefros? Karolinska Insitutet 200000 Anette Rickenlund Aerob kapacitet vid kronisk njursvikt Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset 100000 Bernd Stegmayr Exposition för mikrobubblor av luft vid hemodialys Umeå Universitet 100000 Fredrik Uhlin A novel optical on-line dialysis sensor for the assessment of treatment quality Linköpings universitet 100000 Ferdinand von Walden Mitokondriella peptider med föryngrande krafter Karolinska Institutet 125000 Anna Witasp Apoptos och dess relation till sjukdomsprogress vid diabetesnefropati Karolinska Institutet 100000 Annika Östman Wernerson Prognostic markers and potential drug targets in IgA nephropathy Karolinska Institutet 150000

Foton på forskarna, se länk: https://1drv.ms/f/s!AjRlnN-UtkQuwB7VmJ0tT8XInAsE

För ytterligare upplysningar kontakta gärna ordförande Håkan Hedman, tel. 070-7181670, alt hakan.hedman@njurfonden.se

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Bakom Njurfonden står NjurförbundetSvensk Njurmedicinsk Förening (SNF)Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening  (SNSF) ochSvensk Transplantationsförening (STF).

Se mer på www.njurfonden.se

 Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401