Fler än 150 personer har hittills tagit en ”kisspaus” i Njurförbundets tält i Almedalen och lämnat urinprov för kontroll av njurarna.

– Det stora intresset hade vi inte föreställt oss i vår vildaste fantasi. Men det visar att det finns ett uppdämt behov av att kontrollera sitt blodtryck och lämna ett urinprov. Vi har satsat på att få in de unga i vårt tält och precis som vi befarat var det många av ungdomarna som lämnade ett urinprov för första gången, säger Håkan Hedman, ordförande Njurförbundet.

Både yngre och äldre har testat sig, det är politiker och skådespelare. Testerna har bland annat ”avslöjat” höga blodtryck och urinvägsinfektioner. En 20-årig kvinna hade nydebuterad diabetes. Utan att ha en aning om det.

Ett urinprov kan ge utslag för diabetessjukdom, men även om de finns en njurpåverkan. Spår av äggvita i urinen kan vara ett tidigt tecken på njursjukdom. Tidigt upptäckt sjukdom kan göra att dialysbehandling och transplantation helt kan undvikas om insatser sätts in i tid. Därför måste gratis drop-in för urinprov och blodtrycksmätning införas på vårdcentralerna, säger Håkan Hedman.

Bland personer upp till 25 år som genomförde tester och svarade på Njurförbundets enkät (cirka 60 personer hittills) hade 56 % aldrig tidigare lämnat ett urinprov. 6 av 10 visste ingenting om njursvikt men de flesta visste hur stor en njure är (som en knytnäve) och att njurarnas uppgift bland annat är att rena blodet från slaggprodukter och reglera vätskebalansen.

– Kunskapen är generellt lägre om njurarna än om blodtryck och hjärta. Att njurarna och kärlsystemen hör ihop, är det få som känner till, konstaterar Bengt Rippe, professor i njurmedicin vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, på plats I Njurförbundets tält I Almedalen.

Tältet är öppet till och med fredag 4 juli.

Plats: Cramérgatan, plats 312, mitt emot ingången till Högskolan.

Kontakt: Håkan Hedman, ordförande Njurfördbundet: 0707-18 16 70Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401