Fakta:

Från och med 2015 kan även patientorganisationer nominera områden inom sjukvården till Rikssjukvårdsnämnden. Njurförbundet har begärt att njurtransplantationer ska vara rikssjukvård.

Under den senaste femårsperioden genomfördes i genomsnitt 413 njurtransplantationer per år fördelat på fyra sjukhus i landet. Antalet njurtransplantationer varierade i genomsnitt mellan 64 – 148 per sjukhus under åren 2010 till 2014. Verksamheten är komplex och kräver bland annat samverkan med flera andra medicinska specialiteter och tillgång till forskning- och utvecklingsresurser. Varje klinik måste kunna ansvara för omhändertagande av patienter vid eventuella komplikationer så länge som patienten har kvar sitt transplantat.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet säger i en kommentar till förbundets begäran, ”att det finns många fördelar med rikssjukvård och vi tror även att förutsättningarna ökar att skapa en jämlikare väntetid för de patienter som blir accepterade för en njurtransplantation eftersom det råder skillnader i väntetid mellan de fyra sjukhus som transplanterar njurar”.

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, eller hakan.hedman@njurforbundet.se.

Fakta:

I Sverige har cirka 4 000 njursjuka dialysbehandling och drygt 5 000 lever med en transplanterad njure. Njursvikt är vanligt och var tionde svensk beräknas ha njurpåverkan. Njurförbundet är en patientorganisation med cirka 4 300 medlemmar.

www.njurforbundet.seNjurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401