NOBEL CALLING 2018. I år inleds ett nytt samarbete mellan Berättarministeriet och Nobel Center i samband med konferensen Nobel Prize Teacher Summit som arrangeras den 5 oktober. Samarbetet kommer att kretsa kring en rad olika frågor rörande lärande och utbildning och innebär bland annat en breddning av Berättarministeriets medverkan i arrangemanget.

 

Nobel Prize Teacher Summit samlar årligen Nobelpristagare, forskare och lärare från hela världen under en heldagskonferens i Stockholm, denna gång på temat Teach Love & Understanding. Berättarministeriet och Nobel Center inleder från och med i år ett nytt samarbete med syfte att skapa fler möjligheter till fortbildning för lärare verksamma i socioekonomiskt utsatta områden. Annika Hedås Falk är utbildningschef på Nobel Center.

”Nobel Prize Teacher Summit bygger på en övertygelse om att lärare världen över formar framtidens samhälle och att det är i klassrummet som nästa generation engagerade medborgare formas. Initiativet är en unik plattform för kunskapsutbyte och ett forum för högintressanta diskussioner inom skola och utbildning. Vi vill knyta till oss aktörer som delar de prioriteringarna. Berättarministeriet har under lång tid verkat som ett relevant och nyskapande stöd för lärare som arbetar i skolor med stora utmaningar. Vi är glada över deras bidrag och ser fram emot att utveckla samarbetet”, säger hon.

Under årets konferens kommer Berättarministeriet att arrangera ett seminarium på temat The comeback of the humanities och delta i panelsamtalet A voice of one’s own som kretsar kring att stärka elevers förmåga och lust till att uttrycka sig själva. Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten ser möjligheter till fördjupat stöd till lärarna verksamma i de socioekonomiskt mest utsatta skolorna i Sverige.  

”Nobel Center och Nobel Prize Teacher Summit verkar i samma anda och delar samma värderingar som Berättarministeriets om vikten av humanism och upplysning. Lärarna är nyckelpersonerna i alla sammanhang som innefattar skolan och utbildningsväsendet. Vi är otroligt glada över att genom detta samarbete kunna erbjuda ett unikt tillfälle till fortbildning och inspiration för lärarna i våra upptagningsområden”, säger Dilsa Demirbag-Sten.

 

OM NOBEL PRIZE TEACHER SUMMIT
Nobel Prize Teacher Summit är en del av en lång rad aktiviteter som arrangeras i samband med tillkännagivandet av årets Nobelpris under perioden 1–8 oktober. Under en heldag möts Nobelpristagare, forskare, fredskämpar och lärare från hela världen. Årets tema är Teach Love & Understanding och fokuserar på frågor kring skolans roll i att främja demokrati, tolerans och hållbar utveckling.

För mer information, kontakta:
Fanny Siltberg, pressansvarig Berättarministeriet, 073-682 31 25
fanny.s@berattarministeriet.se

Rebecka Oxelström, presskontakt Nobel Center, 073-412 66 75
rebecka.oxelstrom@nobelcenter.se


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14