Fotograf/Källa: Karl Gabor

I veckan annonseras årets nobelpristagare. Hur stor är sannolikheten att framtidens nobelpristagare är uppväxt i ett socioekonomiskt utsatt område? Som det ser ut nu, minimal.

Studenter som kommer från hem med ingen eller liten utbildningstradition är påfallande underrepresenterade på landets lärosäten. Barnens framtid dikteras allt mer av föräldrarnas utbildningsnivå. Nu lanserar Berättarministeriet tillsammans med Karolinska Institutet ett unikt projekt för att sänka trösklarna till naturvetenskaplig forskning för barn i socioekonomiskt utsatta områden. Under hösten rullas ett gemensamt skolprogram ut i fyra pilotskolor i Husby och Rågsved i Stockholm. Syftet är att tidigt väcka lust och nyfikenhet på naturvetenskap och öppna upp den akademiska sfären för nya målgrupper i tidig ålder.

Tisdag den 8 oktober besöker den första klassen Karolinska Institutet inom ramen för skolprogrammet. Berättarministeriet välkomnar press att närvara då eleverna, inbjudna som fantasiexperter, möter forskarna på KI för första gången.

 

Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet kommer att finnas på plats tillsammans med Andras Simon, prefekt och professor på Institutionen för cell- och molekylärbiologi, en av initiativtagarna till projektet. Medverkande doktorander och elever kommer att finnas tillgängliga för intervju.

 

När: Tisdag 8 oktober, 9.30
Var: Biomedicum, Karolinska Institutet, Solnavägen 9
 

Kortfattat program:

9:30                                    Klass 5B från Oxhagsskolan i Husby anländer                                            

9.45                                    Gemensamma experiment och introduktion till forskning på KI             

10.45                                  Vetenskapliga stationer             

11:05                                  Gemensam spånstund – vilka frågor behöver framtidens forskare svara på?

11:30                                  Programmet slut – tid för intervju och foto

 

För att besöket ska kunna genomföras som planerat krävs föranmälan. Det är viktigt att du kommer i tid. Anmäl ditt intresse senast 7 oktober till fanny.s@berattarministeriet.se. Läs mer om samarbetet i bifogade bilagor. 


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 


Bifogade filer

 Om samarbetetKontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14