Forskaren Eva Hedlund laborerar tillsammans med en elev från Oxhagsskolan Fotograf/Källa: Karl Gabor

Sannolikheten att framtidens nobelpristagare kommer vara uppväxt i ett socioekonomiskt utsatt område är i dagsläget ytterst liten. I en ny gemensam satsning vill Karolinska Institutet och Berättarministeriet ändra på det.

 

”Du kan kalla mig Albert, Albert Einstein”. Så lät det när Klass 5B från Oxhagsskolan i Husby besökte Karolinska Institutet under gårdagen. De var inbjudna i egenskap av fantasiexperter av forskare på Institutionen för cell- och molekylärbiologi för att hjälpa till att bidra till nya frågor till den naturvetenskapliga forskningen. Tillsammans ägnade de förmiddagen åt att klargöra vad en forskare gör, experimentera med DNA och ge naturvetarna tips på vetenskapliga frågor att undersöka i framtiden.

"Det är så kul att fantisera! Det roligaste är att fantasin inte har något stopp. Forskarna var jättesnälla, jag kände mig så stor när jag fick träffa dem. Nu vill jag bli forskare", sa Sara från Klass 5B på Oxhagsskolan.

Elevernas besök skedde inom ramen för en ny satsning som Karolinska Institutet inlett tillsammans med Berättarministeriet. Syftet är att väcka lust och nyfikenhet på naturvetenskap bland barn och unga i områden med hög arbetslöshet. En del av satsningen är det nya skolprogrammet ”Redaktör Schwartz forskningsresa” där fyra pilotklasser från Rågsved och Husby deltar. Den andra delen av satsningen syftar till att underlätta för andra lärosäten att starta liknande initiativ genom att ta fram en handbok utifrån erfarenheterna av samarbetet. En av initiativtagarna till samarbetet är Andras Simon, professor och prefekt vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi på KI.

"Som akademiker har vi ett ansvar att nå ut med vår kunskap i hela samhället. Vi såg att det finns massor av skolor där nästan häften av eleverna går ut nian utan gymnasiebehörighet och funderade över ett sätt som forskarvärlden kunde bidra på. Det här samarbetet är resultatet. Det är betydelsefullt att barnen kommer hit till KI och ser att universitetet inte är en abstrakt plats, utan en värld som är öppen och möjlig för dem", säger han. 

Dilsa Demirbag-Sten är generalsekreterare på Berättarministeriet. Hon framhåller vikten av att barn är födda forskare med sin nyfikenhet, kreativitet och fantasi och att alla vinner på att de behåller de förmågorna upp i äldre åldrar.

"Genom det här samarbetet öppnar vi upp den akademiska världen för barn i områden med hög arbetslöshet. Det handlar inte om att alla ska bli forskare. Däremot är det avgörande för både individen och samhället att alla barn växer upp med en känsla av att valmöjligheten finns, oavsett var man växt upp eller vad ens föräldrar har för utbildningsnivå. Varje barn som direkt eller indirekt väljer bort sina drömmar på grund av en känsla av att den världen är stängd för dem är en förlust för hela samhället", säger hon. 

 

>>> Bilder från besöket hittar du HÄR.


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 


Bifogade filer

 Om samarbetetKontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14