Idag meddelade regeringen att man kommer att frysa indragningar av personlig assistans i avvaktan på den utredning som arbetar med frågan, något som RBU har krävt ända sedan september 2016. "Bra men alldeles otillräckligt" säger RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter i en kommentar.

- Det är bra att regeringen äntligen hörsammar RBU:s krav på ett nödstopp för assistansindragningar, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Men dagens besked förändrar inte situationen för det dryga tusental personer som har fråntagits sin assistans sedan regeringen slog in på besparingslinjen. Dessutom kvarstår direktiven till LSS-utredningen som handlar om att spara pengar inom personlig assistans.

RBU uppmärksammade tidigt hur regeringens styrning av Försäkringskassan ledde till en betydligt hårdare tillämpning av rätten till personlig assistans. I regleringsbrevet till myndigheten för 2016 skrev regeringen att Försäkringskassan skulle ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Under våren 2016 blev det uppenbart att Försäkringskassan slagit in på en mer restriktiv tillämpning, bland annat genom omtolkning av rättspraxis som dittills hade tolkats på ett helt annat sätt. I september 2016 krävde RBU ett nödstopp för indragna assistansbeslut och frågan har varit livligt debatterad ända sedan dess.

- Vi gläds åt en liten delseger idag, men imorgon fortsätter arbetet för att återställa tillämpningen av lagen till dess ursprungliga intentioner, säger Maria Persdotter. Alla de barn, unga och vuxna som har kastats ur systemet eller fått avslag på ansökan om insatser under tiden assistanskrisen har pågått är i lika stort behov av stöd idag som igår. Vi kräver därför att regeringen tar ett större grepp på frågan och presenterar nya direktiv till LSS-utredningen, säger Maria Persdotter.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76