Hemtjänsten i Södermöre får för fjärde året i rad toppbetyg för sitt bemötande inom hemtjänsten. Det här visar Socialstyrelsens nationella brukarundersökning.

Under maj 2020 påbörjades en omorganisation av äldreomsorgen i Södermöre kommundel. En ny enhet med all hemtjänst, poolverksamhet, korttidsboende och samordnare bildades och startade i höst. För hemtjänsten innebär förändringen att den har slagits ihop till en hemtjänstgrupp med en enhetschef istället för tre olika. Hemtjänstgruppen är uppdelad i team. Förändringen ger en tydligare helhetsbild över hemtjänstverksamheten från biståndhandläggning till verkställighet. Dessutom förbättrar omorganisationen rutiner och kommunikation inom hemtjänsten.

- I alla möten med oss vill vi genom vårt bemötande uppnå en hög tillit. Det gör vi genom ett gemensamt arbetssätt som alltid utförs med målet att öka inflytandet för omsorgstagaren. Genomförandeplanen är vårt verktyg eftersom den är en överenskommelse skriven tillsammans med omsorgstagaren som beskriver hur de beviljade insatserna ska utföras, säger Anette Högsell, enhetschef och fortsätter:

- Att ha rätt förväntningar på stödet ifrån oss, att själv kunna bestämma över sin vardag genom att på ett självklart sätt vara delaktig är tryggt och ger en hög nöjdhet

För mer information kontakta
Anette Högsell, enhetschef hemtjänsten i Södermöre/pool/korttidsverksamhet, 0480 – 45 26 20, anette.hogsell@kalmar.se 


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad.


Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41