En vårdanställd undersöker en kvinna. Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

EU har under lång tid verkat för att förbättra bröstcancervården i Europa. Genom en certifieringsprocess lyfts de sjukhus som uppnått en viss nivå i sitt kvalitetsarbete fram. Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset blev i dagarna först ut i Norden att få ett certifikat.

– Detta är ett viktigt erkännande av Bröstcentrum och den vård vi bedriver här. Vi har arbetat länge för att nå hit och det har varit en resa som lyft oss på många plan, säger Bröstcentrums föreståndare Roger Olofsson Bagge.

Certifieringar är ett allt viktigare verktyg i arbetet med att kvalitetssäkra vården. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår ett arbete för att certifiera Sahlgrenska Cancer Centre som ett Comprehensive Cancer Centre. Bröstcancercentrums kan nu fungera som en inspiration och hjälpa till i det arbetet.

– Certifieringen av Bröstcentrum stärker Sahlgrenska Universitetssjukhusets position som ett ledande universitetssjukhus, där vi kopplar samman forskning på hög nivå och omsorg om den enskilde patienten - för att skapa den bästa vården, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

 

Fakta om ackrediteringen

Det är EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists) som håller i ackrediteringsprocessen

Ett sjukhus som certifieras måste uppfylla en rad kvalitetskrav uppställda av EUSOMA

Kontroller för att se om man får behålla sin certifiering görs årligen

Ett 40-tal institutioner runtom i Europa har blivit certifierade

Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag det enda sjukhuset i Norden som certifierats

www.eusoma.org

 

Fakta om Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Öppnade våren 2019

tar årligen emot cirka 30 000 kvinnor för mammografi

Behandlar varje år cirka 700 kvinnor med bröstcancer

har drygt 100 medarbetare

Bröstcentrums webbsida

 

Kontaktperson

Roger Olofsson Bagge, föreståndare för Bröstcentrum, överläkare och docent

roger.olofsson.bagge@vgregion.se

031-342 82 07


Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig som är journalist att hitta svar och kontaktpersoner inom sjukhuset.

Förfrågningar från medier är fler än vanligt till Sahlgrenska Universitetssjukhusets i covid-19-tider. Sjukhusets talespersoner gör sitt bästa för att avsätta tid för intervjuer. I uttalade frågor har sjukhusets utsett enskilda talespersoner som hanterar sakfrågor bäst. Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppmanar alltid till öppenhet och transparens.

031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se

Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-20 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess.

Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte.

För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000