De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Men mycket jobb återstår. För att underlätta ett utbyte av erfarenheter och öka kunskapen om klimatanpassning anordnas en klimatanpassningskonferens den 23-25 oktober i Norrköping. Arrangörer är SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

Asfalt som släpper igenom vatten, checklistor för personal inom äldreomsorg vid värmebölja, interaktiva visualiseringsverktyg, skyfallsvägar och översvämningsbara torg. Det är några av lösningarna i städer för att möta klimatförändringar. Den 23-25 oktober möts nordiska aktörer inom kommuner, myndigheter, företag och forskning för att diskutera dessa och andra lösningar på ett förändrat klimat.

– Det är jätteroligt att nära 400 personer kommer till Norrköping för att samtala om de här frågorna. Här har vi en chans att påverka i och med att slutsatserna från konferensen kommer att skickas med till Nordiska ministerrådet, säger Mattias Hjerpe, universitetslektor och föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet.

Med vilken hastighet stiger havsnivåerna?

Många människor i Norden bor längs med de långa kusterna. En del av konferensen kommer att ägnas åt strategier för hur man kan möta de stigande havsnivåerna. En av de som talar på temat om stigande havsnivåer är Ola Kalén. Han kommer att presentera den senaste forskningen vad gäller hastigheten på den globala havsnivåhöjningen.

– Låglänta områden som idag är bebyggda kan i framtiden hamna under vatten. Det vi kan göra är att verka för en minskning av utsläppen av växthusgaser och därmed bromsa den pågående globala uppvärmningen, säger Ola Kalén, oceanograf och expert på havsnivåer, vid SMHI.

Föreläsningen om stigande havsnivåer hålls onsdagen 24 oktober.

Varifrån kommer maten i framtidens Norden?

Ett annat tema under konferensen är hur framtidens matförsörjning kommer att se ut i Norden. Jordbruket är känsligt för ändrade väderförhållanden och på vissa platser i världen innebär ett förändrat klimat redan att tillgängligheten till mat har försvårats.

Konferensen lyfter bland annat behovet av att anpassa jordbruksproduktionen och att begränsa sårbarheten, vilken typ av mat vi behöver – och hur mycket – samt möjligheten att producera mat utanför jordbrukssektorn och beroendet av import.

På konferensen kommer också en specialaktivitet ägnas åt den rapport om 1,5 graders global uppvärmning som FN:s klimatpanel, IPCC, släppte den 8:e oktober.

Konferensen ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska Ministerrådet.

Representanter från media är välkomna att delta i hela eller delar av konferensen.

Ingen anmälan behövs, men registrera dig på plats.

När, var, hur?

Nordic Conference on Climate Change Adaptation (NOCCA)

Datum: 23-25 oktober 2018

Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping

Konferensens hemsida samt program

Kontaktpersoner

Linköpings universitet

Mattias Hjerpe

Titel: universitetslektor Linköpings universitet,

Kontaktuppgifter: mattias.hjerpe@liu.se, 011- 36 34 38

SMHI

Åsa Sjöström

Titel: verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Kontaktuppgifter: asa.sjostrom@smhi.se, 011- 495 82 18

Norrköpings kommun

Merja Willman

Titel: koordinator hållbar utveckling, Norrköpings kommun

Kontaktuppgifter: merja.willman@norrkoping.se, 011- 15 19 83

Om Nordic Conference on Climate Change Adaptation (NOCCA)

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer. Konferensen syftar till att utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer, öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning samt diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser.
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746