Den 22-23 november hålls den första nordiska konferensen om datajournalistik. Den hålls på Södertörns högskola och därifrån leds även det svenska forsknings- och utvecklingsprojektet Datajournalistik som under en tvåårsperiod ska utveckla, testa och utvärdera metoder och verktyg för datajournalistik. Projektet finansieras av Vinnova och flera medieföretag som medverkar ingår även i projektet.

Datajournalistisk blandar traditionella journalistiska metoder med dataanalys och olika tekniker för visualisering och är på snabb framväxt. Det bygger oftast på stora mängder data, antingen offentliga data, data som samlats ihop genomcrowdsourcing eller på andra sätt av journalisten. I datajournalistik ingår även att analysera data och presentera den på ett så begripligt sätt som möjligt. Tillgängligheten till offentliga data och hur man arbetar med datajournalistikvarierar i de nordiska länderna, men verktygen och metoderna är liknande i alla länder.

Från Södertörns högskola leds det tvååriga forskningsprojektet Datajournalistik, som syftar till att utveckla, utvärdera och testa de journalistiska arbetsmetoderna inom datajournalistik på svenska redaktioner och utveckla en journalistisk databank med fokus på miljödata. Finansiärer är VINNOVA och parterna i projektgruppen; Sveriges Television, Sveriges Radio, Norrköpings Tidningars Media, Helsingborgs Dagblad, Svenska Dagbladet, Mittmedia, Aftonbladet samt mjukvaruföretaget SASInstitute.

Datajournalistik i Norden – möjligheter och utmaningar
För att sprida resultaten i forskningsprojektet och höja kunskapsnivån anordnas ett antal aktiviteter, exempelvis Hackathon, studieresor och besök. Den 22-23 november arrangeras även den första nordiska konferensen om datajournalistik. Talare är ledande datajournalister från USA och Europa, bland andra Ben Welsh, som är ansvarig för Los Angeles Times datajournalistik, Mar Cabra, frilansjournalist som arbetade med Offshore leaks-projektet och Sisi Wei från den amerikanska fristående stiftelsen ProPublica. Dessutom journalister från svenska medieföretag som SVT, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Norrköpings tidningar, Helsingborgs Dagblad och Mittmedia samt datajournalister från Norge och Finland.

-Intresset för konferensen är väldigt stort, berättar Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola. Det finns en nyfikenhet på datajournalistik och med de världsnamn som vi lyckats få hit till konferensen hoppas vi att ännu fler ska bli inspirerade att arbeta mer med detta.


På programmet, ett två-dagars konferensprogram med fyra parallella delspår, står presentationer av datajournalistiska jobb, debatter och många workshops om verktygen inom datajournalistik. Konferensen kommer att filmas av journaliststudenter från Södertörns högskola och går att följa live via projektets blogg www.blogg.sh.se/datajournalistik.

-Det är en stor och viktig utmaning att göra komplexa frågor begripliga för en bredare publik. VINNOVA har inte finansierat så många innovations- och samverkansprojekt inom mediesektorn tidigare. Förhoppningsvis kan detta projekt hjälpa till att öppna mediebranschens ögon för möjligheten med innovation och forskning, säger Peter Nõu, handläggare på VINNOVA, ansvarig för Informationssamhället 3.0 inom programmet Utmaningsdriven Innovation.
Vid konferensen delas även det nyinstiftade Nordic Data Journalism Award delas ut för första gången. 
Ytterligare information och kontaktYtterligare information om konferensen www.sh.se/datajournalistik2013

Följ projektet via bloggen www.blogg.sh.se/datajournalistik
Information om priset Nordic Data Journalism Awardhttp://www.blogg.sh.se/datajournalistik/journalistik/nordic-data-journalism-awards/

Konferensen riktar sig i första hand till journalister som vill lära sig mer om metoder för datajournalistisk. Det finns ett fåtal platser kvar. Vid frågor e-posta datajournalistik@sh.se.

Pressfrågor: 
Ester Appelgren, projektledare och lektor i journalistik vid Södertörns högskola: ester.appelgren@sh.se eller 08-608 41 83.
Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola: gunnar.nygren@sh.se08-608 46 52 eller 070-716 12 75.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876