Rapparen från Gaza, prinsessan från Nigeria, läraren från Syrien… Boken ”87 röster om migration” bygger på intervjuer med några av dem som migrerat till Sverige under 2000-talet. Den ges ut i samverkan mellan Migrationsverket och Nordiska museet och riktar sig till alla som söker ett bredare perspektiv på migration.

 

Berättelserna i boken skildrar drivkrafterna bakom migration och villkoren för migranter i dagens Sverige. Intervjuerna gjordes av Migrationsverket under åren 2015 och 2016. De har därefter förvärvats av Nordiska museets arkiv för att kunna bevaras som en del av Sveriges kulturhistoria.

– Texterna ger en värdefull bild av migrationen till Sverige, bortom nyhetsrubrikerna. För oss som museum är det viktigt att våra samlingar innehåller en bredd av berättelser. Genom individuella röster kan vi bättre förstå både vår historia och vår samtid, säger Jonas Engman, intendent på Nordiska museet och redaktör för boken.

Boken har en pedagogisk potential som samtal- och dialogverktyg för alla aktörer som arbetar med eller berörs av migrationsfrågor. Intervjuerna gjordes inom ramen för MIG Talks, en kommunikationssatsning vid Migrationsverket.

– Berättelserna ger inte bara plats för perspektiv på samhälleliga utmaningar och möjligheter, tillsammans tecknar de en framtidsvision. De påminner om att både flykten och förflyttningen är framåtsträvande, och att i mötet mellan det upplevda och det föreställda växer också den nya berättelsen om Sverige fram, säger Lisa Söderlindh, som ansvarade för MIG Talks och är redaktör för boken.

En av dem som porträtteras i boken är Agatha Fältström, prinsessa och före detta programledare från Nigeria. Hon reste till Danmark för att studera teveproduktion och mötte kärleken i en svensk man. I dag bor hon med man och barn i skånska Bjärnum.

– Jag ser fram emot den här boken eftersom den bidrar till att sprida våra berättelser och skapa ökad medvetenhet om de olika skälen till att människor migrerar till Sverige, säger Agatha Fältström.

Boken ”87 röster om migration” ges ut på svenska (1950 exemplar) och engelska (950 exemplar). En digital version kan laddas ned och läsas kostnadsfritt från publiceringsdatabasen DiVA.

 

Vid frågor kontakta Lisa Söderlindh 073-984 52 23 eller Jonas Engman 08-519 54 726.

 

Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.


Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

press@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-16.30 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.